Polacker protesterar mot abortförbud

Tusentals kvinnor och män stod i regnet utanför Parlamentet och protesterade mot förslaget att ytterligare skärpa den polska abortlagen. Den redan nu mycket stränga lagen ska ändras och göra all abort olaglig, det vill säga även om fostret är skadat, om moderns liv och hälsa är i fara eller om graviditeten kom till genom våldtäkt.

Parlamentet hade i förra veckan två förslag att ta ställning till. Det ena – om en skärpning av abortlagen – röstades omedelbart igenom, medan det andra – om en liberalisering av abortlagen – förkastades lika snabbt. Enligt lagen ska samtliga förslag tas upp två gånger av parlamentet – man kan alltså inte avslå ett förslag redan vid första läsningen.

Barbara Nowacka från organisationen Initiativ Polen (Inicjatywa Polska) hade bjudit in samtliga oppositionspartier – Medborgarplattformen, Moderna och Tillsammans – att delta i protesten. Samtliga kom och höll brinnande protesttal.

Det är färdigtskämtat! var det främsta slagordet. Och mycket riktigt – inför de nya makthavarnas förehavanden tycks deltagarnas sinne för humor ha tagit slut. Nu är det blodigt allvar för det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Det handlar om kvinnors rätt till självbestämmande, det handlar om människovärde och det handlar om kvinnors hälsa och liv.

Stoppa fanatikerna! ropade talarna och påpekade att den kvinna som leder regeringen vill skapa ett helvete för alla kvinnor i Polen.

Premiärminister Beata Szydło sade igår att abort är ingenting man pratar om på gatan. Men var ska vi prata då? I Parlamentet ville de inte prata med oss. Lyckligtvis är Polen med i EU och om man inte vill prata med oss i det polska parlamentet kommer vi göra allt för att flytta diskussionen om kvinnors värdighet till Europa, lovade Nowacka.

Talarna uppmanades till att samla in en miljon underskrifter för att kunna driva saken i EU och skapa ett europeiskt lagförslag.

Vi vill älska, inte dö! skanderade de samlade.

Joanna Mucha från det förra regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) fick ta kritiken mot PO-parlamentariker som i abortdebatten röstade mot liberaliseringen av lagen.

Flera av talare tog upp det utlovade fängelsestraffet för både kvinnan och läkare för en utförd abort. Kan man ändra folks åsikter genom att sätta dem i fängelse?

Historien visar tyvärr att repressalier visst kan ändra folks åsikter, åtminstone utåt. Och det vet PiS-regimen om.

Men lördagens protest visar också att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är ute på hal is. Regeringen har fått kvinnor emot sig, och kvinnor är inte att leka med. En generalstrejk är utlyst till på måndag – alla kvinnor som stödjer protesten ska vara svartklädda och uppmanas att inte gå till arbetet, skolan etc.

En färsk opinionsundersökning gjord av Ipsos visar att 55 % av alla tillfrågade kvinnor är för den svarta protesten och bara 14 % är emot den. Hela 44 % av männen deklarerar sitt stöd för protesten och bara 15 % är emot. Det talar sitt tydliga språk – även PiS-väljare är minst sagt skeptiska till regimens förehavanden i abortfrågan. Enligt undersökningen uppgår andelen osäkra eller ointresserade hela 36 %. Kan detta ovanligt stora tal tyda på att människor är rädda för att uttala sig ämnet?

Regeringen har förklarat krig mot de polska kvinnorna. Det är ett krig som den knappast kan vinna. Som Joanna Mucha från PO sa: Den här regeringen kommer att störtas av kvinnorna. Har PiS den här gången gått för långt?

Dorota Tubielewicz Mattsson