Polacker tar kommando över tyska Bundeswehr

Tyskland har beslutat om att sända  5 000 soldater till NATOs östra flank. Och för första gången i historien tar polacker kommandot över en bataljon tyska Bundeswehr.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Det är ett uttryck för vårt förtroende för polackerna, sade general Bruno Kasdorf, som i fredags lade fram ett nytt program för det tysk-polska militära samarbetet. Kärnan i programmet är att en bataljon i varje land ska kommenderas av det andra landets brigad som är en större gruppering, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Det är ett precedensfall, sa Kasdorf. En tysk bataljonschef ska ta order av en polsk brigadchef och tvärtom. Det har hittills bara varit möjligt under övningar. Vi har bra relationer med Polen och nu vill vi ge dessa relationer en ny dimension.

Tills vidare blir det dock inte möjligt för ett polskt kommando att skicka ett tyskt förband i strid, underströk Kasdorf. När det gäller Bundeswehrs gränsaktioner har det tyska parlamentet sista ordet .

General Kasdorf var också noga med att påpeka att samarbetet med Polen inte har med Ukrainakrisen att göra.

Det är inte heller bestämt ännu vilka förband som kommer att involveras av detta. Av praktiska skäl bör det vara förband som är förlagda i gränsområdena men det är inte avgjort ännu, påpekade Kasdorf.

Det är första gången i historien som ett förband på 600 soldater underordnas en främmande armé. Tyskland har också ett samarbete med Frankrike men där är det gemensamt kommando.

I programmet ingår även studentutbyte. Polska studenter vid officersskolorna kommer att studera vid tyska militära högskolor och kommer att få tyska officersdiplom. Det handlar om kompletta studier (6,5 år) och inte om tidsbegränsade vistelser. Polska officerare kommer att jobba i tyska staber och tvärtom. De ska vara fullt integrerade med det andra landets militära struktur.

Ännu längre vill EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gå. I Welt am Sonntag sade han i helgen att EU-länderna bör ha en gemensam armé för att lättare kunna upprätthålla freden i Europa.

Det skulle bli en tydlig signal till Ryssland att Europa tänker försvara sina värderingar och sin territoriella integritet, sade Juncker. EU skulle också på ett trovärdigt sätt kunna reagera på hot mot medlemsländerna eller deras grannar.