Polen avancerar i välståndsrankingen

Den internationella tankesmedjan Legatum Institute har nyligen publicerat sin undersökning av välståndet i världen – inte minst det ekonomiska välståndet och individens frihet. Polen har hamnat på plats 31 i rankingen.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

När det gäller det ekonomiska välståndet som beräknas på grund av bruttonationalprodukten per capita låg Polen år 2012 på fyrtioåttonde plats. Rikare än Polen är idag inte bara USA, Kanada och de arabiska oljeländerna utan även länder som Estland, Litauen, Slovakien, Malta, Puerto Rico.

Här mäts privatpersoners och företags sammanlagda tillgångar – en metod som har sina svaga punkter. Inkomster är inte lika med välstånd – pengar är som bekant inte allt här i livet. Sedan fem år försöker Legatum Institute undersöka välståndets olika faktorer: ekonomiskt och socialt, individens frihet och trygghet. Tyngdpunkten ligger alltså kvalitativa och inte kvantitativa kriterier (utbildningen, sjukvården, tryggheten, personliga friheten, företagsklimatet, det sociala kapitalet samt kvaliteten på demokratin och landets styrelse).

Norge intar oförändrat första platsen. På andra plats hamnar Schweiz. Invånarna i världens främsta militära, ekonomiska och politiska stormakt – USA – åtnjuter lägre välstånd än Kanada, Holland, Finland, Sverige, Danmark och Nya Zeeland.

Polen ligger bäst till när det gäller trygghet (24 plats), vilket är bättre än Japan och USA. Med den personliga friheten  är det dock inte så bra i Polen (58 plats). Där ligger Polen efter länder som Uruguay, Panama, Paraguay och Burkina Faso.

Sydamerikas höga ranking när det gäller den personliga friheten kan vara förvånande men beror på hur man mäter den. Legatum Institute använder toleransen för det annorlunda och avvikande som ett viktigt mätningskriterium.

Länk till Legatum Institutes rapport >>