Polen ett år i EU

Vid ett rundabordssamtal den 24 maj om Polens första år i EU, inledde departementssekreterare Gunnar Haglund, Polen-handläggare på UD, med att tala om EU-medlemskapets stora betydelse för utvecklingen i Polen. Landet är idag det mest EU-positiva av alla nya medlemsstater. Förmodligen har den positiva utvecklingen av den polska exporten – framför allt livsmedelsexporten – påverkat den allmänna opinionen i positiv riktning, även om detta också medfört prisökningar i Polen.

Redan under det första året som medlem har Polen också fått ett omfattande EU-stöd till miljö, infrastruktur och energi. Åren 2004-06 uppgår Polenstödet till drygt 12 miljarder euro. Jordbruksstödet under samma period är ca 2,9 miljarder. För att erhålla stöd måste polackerna förstås skjuta till betydande belopp ur egen kassa.

Börje Risinggård, chef för Svensk-Polska Handelskammaren i Stockholm, visade hur den svenska handeln med Polen har ökat kraftigt under flera år. Det svenska näringslivet är Polens sjunde största utländska investerare. Vår handel med Polen som 2004 uppgick till ca 34,5 miljarder kronor bör kunna vara större än vår handel med Spanien redan 2008. Att den inte är större beror på att Tyskland och Frankrike har högre prioritet än Sverige för Polen.

-Det är inte möjligt att få nedbruten statistik som visar hur stor del av exporten från Polen till Sverige som härrör från svenska företag i Polen. Men eftersom handeln har mer än fördubblats på några år så har naturligtvis svenska företag i Polen bidragit till denna ökning. Antalet polska företag i Sverige är ännu mycket ringa.

Svensk – Polska Föreningen i Stockholm och Polska Sällskapet Ogniwo stod som arrangörer för samtalet.

Arne Westling