Polen har EUs sämsta luft

EUs mest förorenade luft finns i Polen. I Lódz förkortar föroreningarna livslängden med två år, i Kraków med två år och tre månader. Den mest utbredda luftföroreningen i Polen är osynliga småpartiklar av en typ som kallas PM10, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Hälsoeffekterna av att andas in de osynliga partiklarna kan vara ödesdigra. När de tränger in i lungorna orsakar de sjukdomar i andningsorganen som till exempel astma. 2,5 miljoner polacker lider av kroniska lungsjukdomar men bara en halv miljon vet om det, säger Lukasz Adamkiewicz från organisationen HEAL som ägnar sig åt att undersöka hur föroreningar påverkar vår hälsa. I Polen avlider de flesta i hjärtinfarkt och stroke, och luftföroreningarna är en av orsakerna. I småpartiklarna finns även andra giftiga substanser som tungmetaller och cancerogena dioxiner.

Inom EU är normerna för tillåtna föroreningshalter ganska liberala (40 mikrogram per kubikmeter). I USA går gränsen fyra gånger lägre än i Europa.

Men Polen klarar inte ens de normer som gäller inom EU. Enligt en sammanställning från 2014 ligger fem av Europas tio mest förorenade städer i södra Polen – Kraków, Gliwice, Zabrze, Sosnowiec och Katowice. Men även resten av landet har stora problem med luftföroreningar.

EU har infört ytterligare en norm: koncentrationen av småpartiklar bör inte överskrida gränsvärdet mer än 35 dagar per år. Men i Krakow är luften förorenad 150 dagar per år. I Gdansk är läget bättre – där blåser havsbrisen bort det mest av föroreningarna.

Småpartiklarna kommer huvudsakligen från hushållen som eldar med kol (över 50%). Bilarna står bara för 10% av föroreningarna i hela landet, särskilt i städerna. Förutom pollen av gruppen PM10 är bensopyren (BaP) den största hälsoboven. Det är en cancerogen substans som tränger in i mänskliga celler och orsakar mutationer i dem. Denna substans frigörs av den eldade kolen (75%), av industriproduktionen (11%) och av vägtransporten (6%).

Koncentrationen av bensopyren BaP är ovanligt hög i Polen, under 2011 var den fem gånger högre än EU-normen. Och till skillnad från PM10 som hör storstäderna till finns den överallt, och i synnerhet där man eldar med kol.

Det enda sättet är förbättra läget är att eliminera kol som bränslekälla. Men det räcker inte: det krävs också regler för bränslekällornas kvalitet och moderna, miljövänliga ugnar som uppfyller EUs krav.

Polen betalar ett högt pris för sin hälsovådliga miljö. Enligt WHO och HEAL dör varje år 40 000 personer i förtid. Ca 10 % av lungcancerfallen kan härledas till luftföroreningarna, vilket kostar samhället över 8 miljarder zloty (ca 20 miljarder kronor).

Nu har EU-kommissionen dessutom fått upp ögonen för att Polen inte lever upp till kraven på luftkvalité och kräver en förklaring. Om (bort)förklaringarna inte är trovärdiga kommer det att kosta landet 4 miljarder zloty (ca 10 miljarder kronor).

Är det värt priset?

Dorota Tubielewicz Mattsson