Polen har fått en ny Medborgarombudsman

Adam Bodnar, ny Medborgarombudsman. Foto: wikipedia.

Adam Bodnar, ny Medborgarombudsman.
Foto: wikipedia.

På fredagen valdes Adam Bodnar till ny Rzecznik Praw Obywatelskich (Medborgarombudsman) som ska se till de mänskliga och medborgerliga rättigheterna respekteras. Bodnar efterträder Irena Lipowicz, vars mandatperiod löper ut.

Bodnar, som var regeringspartiet POs (Medborgarplattformen) kandidat, vann med 239 röster över PiS (Lag och Rättvisa) kandidat, Zofia Romaszewska som fick 155 röster. Nu måste senaten godkänna valet.

Adam Bodnar är 38 år gammal och biträdande ordförande i Stiftelsen för de mänskliga rättigheterna i Helsingfors. Han är juris doktor och föreläser vid flera universitet och högskolor. Han är mest känd för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna inom FN och EU. För närvarande är han engagerad i utredningen av de hemliga CIA-fängelserna i Polen. Han är också en uttalad förespråkare för provrörsbefruktning och homosexuellas partnerskap.

Ombudsmannen bör vara en förändringarnas förtrupp, han ska varna politikerna för potentiella faror och kritisera dem när de fattar beslut som hotar de mänskliga rättigheterna, säger Bodnar.

Irena Lipowicz har prioriterat äldre och handikappade, men Bodnar vill uppmärksamma diskriminering på grund av sexuell läggning, religion och kön. Han vill ha direkt kontakt med allmänheten och ska göra en ”karta över kränkningar av medborgerliga rättigheter” som gör det möjligt att reagera snabbt och effektivt. För att kunna stå på de svagas sida vill Bodnar ha möjlighet att vara med på rättegångar, och han lovar att minutiöst följa lagändringar som skulle kunna bryta mot de mänskliga rättigheterna.

I Polen har vi människor som är permanent uteslutna ur samhället, till exempel de hemlösa, och vi är inte redo att integrera flyktingar i vårt samhälle, säger han.

Han kan tänka sig att homosexuella får adoptera barn om en av parterna har barn i tidigare äktenskap eller relation.

Jag inte är mot äktenskap mellan homosexuella, understryker han, men som ombudsman kan jag inte försöka göra ändringar i grundlagen.

Själv anser Bodnar sig tillhöra vänstern, men i Storbritannien skulle han med sina åsikter kunna vara med i det Konservativa partiet, säger han.

I debatten inför valet av Medborgarombudsmannen blev stämningen bitvis hätsk.

Idag beslutar Parlamentet om vi ska välja en ombudsman som representerar samtliga medborgare eller en som representerar bara en politisk formation, sade Dariusz Jonski från SLD (Vänsteralliansen).

Det gjorde PiS-ledaren Jarosław Kaczyński upprörd:

Här förolämpas en person som har gjort osedvanliga insatser för kampen för de mänskliga rättigheterna i Polen, under en tid då rättigheterna brutalt kränktes av dem som då var funktionärer för ockupationsmakten och som nu representerar vänstern, sa han.

Och i den andan fortsatte de folkvaldas debatt.

Själv säger Adam Bodnar med all önskvärd tydlighet att han inte är och aldrig kommer att bli en del av den ideologiska kampen. Medborgarombudsmannens roll är att hålla sig till konstitutionen.

Dorota Tubielewicz Mattsson