Polen och EU ense om kompromiss

Konstitutionsdomstolens emblem. Foto: wikipedia.

Konstitutionsdomstolens emblem.
Foto: wikipedia.

Konflikten om Konstitutionsdomstolen är en polsk konflikt som behöver en polsk lösning. Det sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som på tisdagen gjorde en utryckning till Warszawa för ett sista försök att lösa upp de låsta positionerna.

Premiärminister Beata Szydło har kraftfullt tagit ställning för rättsstatsprincipen och hennes ambition att hitta en lösning är stark, sade Timmermans. Jag har fullt förtroende för att krisen är över inom kort.

Premiärminister Beata Szydło förklarade att diskussionen varit bra och konstruktiv.

Vi har förslag till en kompromiss, som parlamentet får ta ställning till,  sade Szydło. Regeringen och parlamentet har en stark vilja till förståelse för Konstitutionsdomstolen och en önskan att få fram en lösning.

Enligt tidningen Rzeczpospolita går kompromissen ut på att regeringen följer Venedigkommissionens rekommendationer att garantera Konstitutionsdomstolens självständighet och acceptera dess utslag.

I förra veckan ökade EU pressen på den polska regeringen att lösa den konstitutionella krisen. Polen skulle inom fem dagar visa tydliga tecken på att en lösning var nära. På måndagen sade EUs talesperson att diskussioner pågick och Timmermans, som var beredd att aktivera nästa steg i EUs granskning av Polen, fick signaler om att regeringen var beredd att kompromissa, varvid han tog flyget till Warszawa.

Efter samtalen med Szydło är han nu övertygad om att en lösning är på gång.

Den polska regeringen har irriterats över att EU och USA oroar sig för demokratin och rättsstatsprincipen i Polen sedan Konstitutionsdomstolen satts ur spel. EU menar att Polen bryter mot EUs grundläggande värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Därför säger Timmermans nu att ett polskt problem ska ha en polsk lösning.

Krisen uppstod när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) efter valsegern i höstas ratade de ledamöter som det förra parlamentet valt till Konstitutionsdomstolen (KD). I stället valde PiS snabbt nya domare som skulle fylla de uppkomna vakanserna i domstolen. Samtidigt förändrades den lag som reglerar KDs arbetssätt och funktion och domstolens oberoende togs bort.

Konstitutionsdomstolen sammanträdde och slog fast att regeringen hanterat frågan om nya KD-ledamöter på ett felaktigt sätt, och att den förändrade lagen om Konstitutionsdomstolens ställning inte var förenlig med grundlagen. Att självständigt pröva nya lagar mot grundlagen är KDs huvuduppgift.

Regeringen vägrade acceptera domstolens utslag och krisen var ett faktum. Nu fanns ingen självständig myndighet som juridiskt kunde fastställa nya lagars giltighet.

En stor proteströrelse har vuxit fram, och EU har inlett en granskning av rättsstatsprincipen i landet. I bästa fall innebär dagens samtal mellan Szydło och Timmermans att man nu kan gå vidare. Den kompromiss man kommit fram till ska föreläggas parlamentet, där PiS ju har egen majoritet.

Under sitt besök i Warszawa träffade Timmermans också Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński. (Polskie Radio, TVP, EUobserver, Rzeczpospolita och wB 24 maj 16)