Polen sjösätter ny Smolenskkommission

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen. Foto: wikipedia.

President Kaczyńskis plan förstördes totalt vid kraschen.
Foto: wikipedia.

Den senaste tiden har jag haft möjlighet att fördjupa mig i det material som haverikommissionen samlade in efter flygkatastrofen i Smolensk, och det har övertygat mig om ett en ny haveriutredning kommer att föra oss närmare sanningen om vad som hände den 10 april 2010 och vilka som är ansvariga för hur katastrofen hanterades.

Försvarsminister Antoni Macierewicz . Bild: wikipedia.

Försvarsminister Antoni Macierewicz.
Bild: wikipedia.

Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz när han på torsdagen i närvaro av anhöriga till offren för olyckan undertecknade de dokument som innebär att den nationella flyghaverikommissionen ska få en underkommission med uppgift att granska all dokumentation som finns och dra slutsatser om orsakerna till Smolenskolyckan.

Minst 400 fotografier och rapporter har förstörts och det finns bevis för att statliga myndigheter agerade för att sanningen om den största tragedin i den internationella luftfartens historia inte skulle komma fram, sade Macierewicz.

Han namngav också en rad tekniska och medicinska experter, bland dem fyra internationella specialister som ska ingå i den nya haveriutredningen.

Smolenskkatastrofen är liksom Röda arméns massaker på 20 000 polska krigsfångar i Katyń 1940 ett djupt sår i det polska samhället. Minnet av Katyńoffren högtidlighålls såväl i Polen som i Ryssland och 2010 var det 70 år efter händelsen. Såväl dåvarande premiärministern Donald Tusk som dåvarande presidenten Lech Kaczyński skulle delta i firandet. Tusk var inbjuden av president Putin att delta i en minnesceremoni den 7 april 2010, medan presidenten arrangerade en egen resa ett par dagar senare.

Den 10 april när var det dåligt väder i Östeuropa, och dimman låg tät när president Kaczyńskis plan närmade sig militärflygplatsen vid Smolensk för att landa. Den polska besättningen talade inte ryska, de ryska trafikledarna talade inte engelska, och flygplatsens och planets säkerhetsutrustning kommunicerade inte med varandra.

Man vet att planet gick ner på låg höjd, mejade ner några träd vid flygplatsen och kraschade. Med i planet fanns förutom presidentparet Lech och Maria Kaczyński stora delar av Polens militära och administrativa ledning. Alla 96 ombord omkom.

Den ryska haverikommissionen kom fram till att den polska besättningen gjort misstag som orsakat olyckan. Regeringen Tusks haverikommission kom å sin sida fram till att även trafikledarna på flygplatsen vid Smolensk hade begått misstag som hade betydelse för vad som hände.

När den polska haveriutredningen lagts fram avskedades ett dussin flyggeneraler, och det regemente som haft ansvaret för presidentens och regeringens transporter i Polen upplöstes.

Polen har flera gånger begärt att flygplanet ska lämnas ut och Ryssland har svarat att det inte kan ske eftersom undersökningar fortfarande pågår. Polen har också begärt at få höra de flygledare som var i tjänst olycksdagen, ett önskemål som inte heller det har hörsammats av ryska myndigheter.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som då var i opposition, grundades 2001 av bröderna Lech och Jarosław Kaczyński tillsammans. PiS-ledaren gav tidigt uttryck för tanken att presidentplanet utsatts för ett attentat. Partiet tillsatte en egen utredning, ledd av Macierewicz, som på en serie Smolenskkonferenser under åren lagt fram rapporter om att planet utsatts för ett attentat. Man trodde att det fanns sprängämnen ombord, vilket förnekades kraftfullt av den statliga haverikommissionen.

PiS har också gett uttryck för att Moskva skulle ha legat bakom olyckan eftersom president Kaczyński motarbetade ett polskt närmande till Ryssland. Premiärminister Tusk skulle då ha bidragit till att sopa igen spåren.

Detta är bakgrunden till att försvarsministern talar om att ansvaret för både flygkatastrofen och regeringen Tusks agerande efteråt ska avslöjas. (Polskie Radio, TVP och wB 5 feb 16)