Polen, Tusk och EU

Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet. Foto: wikipedia.

Det är min åsikt att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) senaste agerande bryter mot EUs värderingar och riskerar att skada Polens rykte. Det leder oss politiskt i tid och rum bakåt och österut.

Det sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i förra veckan.

PiS-regeringen har ju med sina domstolslagar skapat oro i EU för att landets rättssäkerhet är i fara. Även nya lagar på medieområdet, olika pensionsålder för män och kvinnor m.m. har fått EU att reagera. För demokratikämpen Tusk har det varit närmast generande att hans eget land gång på gång utmanar EU i frågor som har med demokrati och mänskliga rättigheter att göra.

PiS däremot anser att EU orättmätigt blandar sig i interna polska frågor, och den retoriken kan – flitigt upprepad – sänka polackernas stora förtroende för unionen.

PiS har i alla år varit ett EU-skeptiskt parti som tillsammans med den polska katolska kyrkan kämpat emot sådana frivoliteter som Lissabonfördraget (med bland annat stadgar om alla människor lika rätt – inklusive homosexuellas) och Europakonventionen som via jämställdhetspolitiken anses uppmuntra aborter, skilsmässor och homosexualitet.

I en tv-intervju har Tusk sagt att ingen i Bryssel vill kasta ut Polen ur EU.

Det finns inget hot från det hållet, sade han, hotet lurar i Polen.

Det spekuleras nu i att PiS – under sken av att EU vill krossa Polens oberoende – försöker vända polackernas positiva inställning till EU för att om ett par år, när EU inte längre ger lika rikliga bidrag till den polska ekonomin, lämna EU, eventuellt med motiveringen att EU driver ut Polen.

Tusk är i den prekära situationen att hans heder ideligen ifrågasätts av PiS, och om han efter sin tid som en av EUs högsta ämbetsmän vill ställa upp i presidentvalet 2020 kan hans förtroende ha gnagts ner.

För ett år sedan tillkännagav Grzegorz Schetyna, ordförande i oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO), att Tusk blir partiets kandidat i nästa presidentval. Men sedan dess har det runnit en del vatten under broarna. Medborgarplattformen har inte lyckats ena oppositionen och ta täten, vilket visar sig i låga opinionssiffror, och PiS kommer med olika anklagelser mot Tusk som innebär att han via principen guilt by association ska förknippas med ruffel och båg.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis personliga vendetta mot Tusk, som bland annat visade sig när Polen som enda land röstade nej till att Tusk skulle sitta ytterligare en period som ordförande i Europeiska rådet, påverkar sannolikt också PiS skepsis mot EU.

Det har talats om att Tusk ska bilda ett nytt parti – men ska han vinna över den populära Duda måste han övertyga PiS-väljare att han själv är en bättre kandidat. Och ska han hålla sig till dem som idag röstar på den center-liberala oppositionen finns ytterligare en kandidat, den populäre borgmästaren i Słupsk, Robert Biedroń. (wb 16 aug 17)