Polens historia är en del av Europas historia

Historikern Artur Szulc har tagit det som sin uppgift att föra ut det moderna Polens historia. Hans  nya bok Polens historia börjar på 900-talet och slutar i våra dagar och ger en intressant bakgrund till dagens Polen med dess inrikes stridigheter.

Artur Szulc. Foto: Robert Farmer.

Det skrivs för lite om Polen i Sverige, och Artur Szulc nya bok, Polens historia (Historiska media 2017), är ett välkommet tillskott. Boken är tänkt för svenskar som vill lära sig lite om Polen – kanske inför en resa, den är rappt skriven och beskrivningen av Polens historia fyller i luckor i kunskapen om Europas historia som inte fått så stor belysning i Sverige.

I första delen, historien fram till 1918, ges en kort beskrivning av utvecklingen i Polen med insprängda lite utförligare avsnitt om de begrepp som är så levande i Polen än idag: typ det svenska angreppet mot landets heligaste ikon Svarta Madonnan och slaget vid Wien 1683, då kung Jan Sobieski tog hem segern och besparade Europa erfarenheten att ockuperas av turkarna.

Här finns intressanta kapitel om det politiska spelet i Europa och Polen, till exempel inför Polens delningar och andra världskrigets utbrott, och den polska annekteringen av det tjeckiska området Zaolzie med staden Cieszyń 1938, som fick Väst att surna till och undra om Polen lierat sig med Hitler.

Som den första krigshändelsen nämner Szulc den tyska provokationen i Gleiwitz som Hitler tog som anledning att marschera in i Polen. Skotten vid Westerplatte nämns överhuvudtaget inte, inte heller de polska ubåtar som tog skydd i Mariefred och vars besättning i viss utsträckning slog sig ner i Sverige.

Efter skildringen av kriget vidtar en rasande vidräkning med kommunistregimen, med medlöparna, med den usla politiken, med ekonomin, censuren och ofriheten som orsakade protester som avlöstes av repressalier – hela vägen fram till Solidaritet och Wałęsa.

Szulc tar också regelbundet upp relationerna med Sverige. Från Solidaritetskampen nämner han särskilt familjen Järn, som under flera år körde hjälpsändningar till Polen. En av dem åkte fast med kopiatorer och radioutrustning i bagaget och dömdes till fängelse.

1980-talet och arbetet för att fälla kommunismen i Polen är grunden för det som nu tilldrar sig på den politiska scenen. De flesta av dagens namnkunniga politiker har sin bakgrund i Solidaritet. När den gemensamma kampen var slut splittrades den demokratiska oppositionen i tre olika grupper. Det gemensamma målet var att fälla Jaruzelskis regim – men sedan hade man olika idéer om vilken väg man skulle gå. Bakgrunden till dagens politiska situation får en mycket rimlig förklaring som ger en viss förståelse för PiS-regeringens aggressiva retorik.

En bok om Polens historia kan inte förbigå den då och då uppblossande antisemitismen i landet. Szulc diskuterar utan att försöka bortförklara de brott som obestridligen har begåtts; och han ger en bakgrund till hur stämningarna kunnat bli som de blivit. Han berättar också hur Polen under Mazowieckis tid på begäran av Israel gjorde en stor insats för att rädda judar som hotades av pogromer i Ryssland – sammanlagt kom det att handla om 40 000 personer.

Avsnittet om tredje republiken avslutas med reflexionen att polackerna av sin historia borde kunna dra slutsatsen att de inte bara varit offer utan också aktiva deltagare i historiska skeenden; att de ibland fattat dåliga beslut och agerat på ett sätt som underminerat landets sammanhållning och utveckling.

Även i den kronologiska sammanställningen i slutet av boken hittar man intressanta uppgifter – som att kommunistregimen 1985 registrerade tiotusentals homosexuella.

Allra sist finns ett par korta avsnitt där författaren tar ställning i några av de senaste årens konfliktämnen: Olga Tokarczuks uttalande i samband med utgivningen av Jakobsböckerna, Lech Wałęsas eventuella samröre med kommunistregimens säkerhetstjänst och den patriotiska historiepolitiken inklusive pogromen i Jedwabne 1941. Det känns lite påklistrat och behövde inte ha funnits med.

Bortsett från det får Polens historia av Artur Szulc högt betyg. Den är lättläst trots att den är fullmatad med fakta, den funkar som handbok lika väl som uppslagsbok. Men det hade inte varit fel med ett sakregister.

En liten detalj: filologen Samuel Bogumił Linde hette just så, och för tydlighetens skull kanske ska nämnas att det var Polens första enspråkiga ordbok han gav ut.

Gunilla Lindberg

Tidigare recensioner ac Artur Szulc böcker:

Det judiska ghettot i Warszawa finns inte längre, 2016 >>
I skuggan av Auschwitz, 2015 >>

Judarna har vapen, 2013 >>
Marodörer, medhjälpare och mördare, 2012 >>
I Stalins våld, 2010 >>
Med förtvivlans mod, 2008 >>

Röster som aldrig tystnar, 2005 >>