Polens Ombudsman i skottlinjen

Adam Bodnar Foto: Michał Józefaciuk, wikipedia.

Adam Bodnar. Foto: Michał Józefaciuk, wikipedia.

Ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna i Polen, Adam Bodnar, angrips nu hårt av regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och TVP, den statliga televisionen.

TVP har kartlagt ombudsmannens kontakter med oberoende institutioner samt och institutioner som arbetar för att skydda mänskliga rättigheter i Polen, och PiS presschef Beata Mazurek sade nyligen att partiet tänker ”titta närmare på Bodnar och hans opartiskhet”. Hon utesluter inte möjligheten att han kan få lämna sitt uppdrag.

Anledningen till granskningen är att FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna i fredags publicerade en rapport om Polen, där man dels uttrycker oro över konflikten om Konstitutionsdomstolen, dels uppmanar regeringen att bekämpa främlingsfientligheten och att följa den gällande abortlagen.

Utrikesminister Witold Waszczykowski säger sig vara besviken och överraskad av FN:s rekommendationer. Han menar att Kommittén för de mänskliga rättigheterna består av experter men att experterna inte uttrycker FN:s ståndpunkt. Därmed är deras rekommendationer inte bindande och behöver inte följas. Vidare menar Waszczykowski att Kommittén har missförstått departementets förklaringar och klargöranden.

Bodnar påpekar i en skrivelse att de mänskliga rättigheterna garanteras såväl av grundlagen som av internationella traktat som Polen har undertecknat. Lagen om ombudsmannen för de mänskliga rättigheterna förutsätter att ombudsmannen samarbetar med institutioner, rörelser och stiftelser inom och utanför landet som arbetar för och värnar om de mänskliga rättigheterna, skriver han.

Det är följaktligen av största vikt att ombudsmannen i polackernas intresse samarbetar med utländska organisationer, skriver Bodnar och konstaterar att han inte haft något inflytande över FN:s rapport annat än genom sin lägesrapport.

Adam Bodnar vädjar till de statliga medierna och PiS att inte politisera ombudsmannainstitutionen och inte dra in honom i det ”polsk-polska kriget”.

Jag är inte er fiende, vi har bara olika funktioner i staten, skriver Bodnar.

Men Ombudsmannen ses inte med blida ögon av makthavarna. Det ultrakonservativa PiS har inte glömt att han i somras kritiserade en tryckare som vägrade att trycka affischer för HBT-rörelsen. Justitieministern och riksåklagaren Zbigniew Ziobro anklagade honom då för partiskhet och tjänstefel. Även ombudsmannens kritik av den nya lagen om Konstitutionsdomstolen samt antiterrorist- och övervakningslagen har väckt missnöje inom PiS.

Partiledaren Jarosław Kaczyński sade visserligen i oktober att man inte tänker korta ner ombudsmannens mandatperiod, men även detta uttalande kan ses som ett sätt att utöva påtryckningar på Bodnar.

Dorota Tubielewicz Mattsson