Polsk diplomat var sovjetisk spion i USA på 50-talet

Den polske diplomaten Ryszard Sznepf, är Polens ambassadör i USA sedan 2013. Under kalla kriget var hans far, Maksymilian Sznepf, attaché på den polska ambassaden i Washington. Men fadern var spion, utskickad av Sovjetunionens militära underrättelsetjänst GRU, med uppgift att samla in all tänkbar information om det amerikanska försvaret åt Moskva.

Det skriver reportern Dorota Kania i högertidningen Gazeta Polska. Kania har hittat uppgifterna på IPN (Nationella Minnesinstitutet), den myndighet som har arkiverat all kvarvarande dokumentation från säkerhetspolisen under kommunisttiden.

Sznepfs reserapporter visar detaljerat vilka arbetsuppgifter han hade i USA, säger Kania till Polskie Radio. Många kommer nog att säga att han var tvungen eftersom han var i tjänst hos dem som hade makten på den tiden, men 1954 var en speciell period under kalla kriget då det fanns sovjetiska agenter i den polska generalstaben. Sznepfs dokument undertecknades av en överstelöjtnant inom GRU (Sovjetunionens militära underrättelsetjänst).

Sznepf skulle samla in all tillgänglig information om det amerikanska försvaret. Han hade också möten med lokala agenter, säger Kania. Det bekräftar vad vi redan vet – att det på den tiden var gott om Sovjetagenter i USA.

Sovjetunionens starka inflytande på Folkrepubliken Polen har noga undersökts och dokumenterats, bland annat av den kommission som leddes av Antoni Macierewicz (Polens nuvarande försvarsminister). Den blev på sin tid kraftigt kritiserad för att den avslöjade problem inom säkerhetstjänsterna. Men nu har vi alltså bevis för att det fanns polacker som skickades utomlands för att bedriva underrättelsearbete.

Ryszard Sznepf tillträdde som ambassadör i USA i januari 2013, medan det nuvarande oppositionspartiet Medborgarplattformen styrde Polen. Han har inte velat kommentera uppgifterna, uppger Polskie Radio.

Att polska diplomater under kommunisttiden styrdes från Moskva är ju ingen nyhet i sig, men man kan naturligtvis fråga sig varför uppgifterna om Maksymilian Sznepf kommer just nu och om de hör ihop med det konservativa regeringspartiet Lag och Rättvisas uppfattning om Donald Tusk, som var regeringschef i Polen när Ryszard Sznepf utnämndes. PiS anser att Smolenskkatastrofen orsakades av ett politiskt attentat, styrt från Moskva, och Tusk av politiska skäl sopade igen spåren. Premiärminister Beata Szydło och andra partitoppar har tidigare sagt att Tusk bör ställas till svars för sitt agerande. (Polskie Radio, Gazeta Polska och wB 31 mars 16)