Polsk guide skriver böcker om svenskar i Gdansk

 Wojciech Lygas, nr två från vänster, guidar i Gdansk.

Wojciech Lygas, nr två från vänster, guidar i Gdansk.

Vi talar om lilla Sverige, men för några hundra år sedan var svenska riket en s.k. stormakt som ockuperade stora områden på andra sidan Östersjön. Just Gdansk var inte besatt av svenska trupper så länge, men för oss här uppe på den skandinaviska halvön har Gdansk genom seklerna varit ett resmål – idag mer av turistskäl, men en gång en av landsflyktiga katolska svenskars främsta tillflyktsorter.

Wojciech Lygas i Warszawa, under många år vice ordförande i Polsk-Svenska Föreningen i Gdansk, har gett ut flera böcker om svenskarna i staden. I många år skrev han artiklar om Skandinavien i polska tidningar och för fem år sedan begick han sin första bok, Gdansk och dess svenska historia. Gdansk var faktiskt belägrat av Karl X Gustav några år på 1600-talet, ett Birgittakloster grundades där redan på 1300-talet, och efter Sigismunds förlust av svenska kronan flydde hans anhängare till Polen, inte minst till Gdansk. Många kunde aldrig resa tillbaka till Sverige. Det finns alltså mycket att ösa ur.

Nyligen kom också Wojciech Lygas andra bok om svenskarna i Gdansk – Svenska berättelser, där han i femton kapitel tar upp särskilda händelser i den svenska historien.

Wojciech Lygas översätter samtidigt en rad svenska böcker till polska – storsäljare som Marianne Fredriksson och Peter Englund men också mindre kända böcker: Jerzy Einhorns Utvald att leva och Vera Ratzke Janssons Jag tänker ofta på Danzig.
Närmast samlar han nu material till två nya böcker om ännu fler händelser i den svenska historien som kan förknippas med Polen.

Wojciech Lygas läste svenska på universitetet i Gdansk för tjugo år sedan och har sedan arbetat med svensk turism i Gdansk. Han har också en egen hemsida för svensktalande resenärer som kommer till Gdansk >>