Polsk gynekolog: Politiska åsikter påverkar fertiliteten

Professor Bogdan Chazan. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Professor Bogdan Chazan.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Kvinnor med vänsteråsikter har oftare problem med att bli gravida, för de är så måna om att vara smala, och barnlöshet orsakas av hormonella preventivmedel om man har ett stort antal sexpartners. Det sade Bogdan Chazan, professor i gynekologi och obstetrik på en vetenskaplig konferens i dagarna.

Chazan blev allmänt känd för ett par år sedan då han med hänvisning till sitt samvete tvingade en kvinna föda ett gravt missbildat barn som dog några timmar senare. Efter det blev han, som tidigare utförde aborter på löpande band, abortmotståndarnas främsta guru och utesluter inte möjligheten att engagera sig i politiken.

Nu kommer han med nya revolutionerande medicinska teorier om anledningen till barnlöshet. Specialister höjer på ögonbrynen och en del konferensdeltagare klagade på att hans föreläsning saknade saklig grund.

Med dr Anna Ziomkiewicz-Wíchary från Polska vetenskapsakademin kritiserar i ett öppet brev Chazans uppgifter.

Den forne abortören talar nu mycket och högljutt om samvetet. Han åberopar sig på samvetsklausulen, han hävdar att IVF-befruktning avhumaniserar barnen, att preventivmedel är skadliga och att kvinnor bör avhålla sig från sex. Det handlar knappast bara om konvertitens iver, som skadar patienterna och utsätter dem för obeskrivligt lidande. Han vill göra politisk karriär inom extremhögern och han har onekligen vind i seglen. Men vem har gett honom rätten att hysa sådana ambitioner? Gud, PiS eller samvetet?

Även inom kyrkan finns ju en del egendomliga idéer om fortplantning. Som wB berättade häromdagen anser ärkebiskop Henryk Hoser att man sällan blir gravid vid våldtäkt och att det alltså inte är skäl till abort.

Att kyrkans män uttalar sig okunnigt om barnafödande är inte förvånande, det är ingenting de har erfarenhet av. Men det är oroväckande när en medicine professor framför sådana idéer på en vetenskaplig konferens, som är en del av läkarnas fortbildning.

Intressant är att konferensen arrangerades av landshövdingen i Wielkopolska som har starka band till det ultrakonservativa regeringspartiet-PiS (Lag och Rättvisa). Chazan blev inbjuden av Institutionen för neonatologi vid Medicinska akademin i Poznań och dess chef professor Janusz Gadzinowski, som inte ser något olämpligt i Chazans teorier. Men rektorn för Medicinska akademin meddelar via sin presschef att Akademin inte arrangerade konferensen – trots att Akademins logga finns på affischerna.

Även lokala Läkarförbundet hukar.

Landshövdingen bad förbundet stötta konferensen, säger dess ordförande Krzysztof Kordel. Förbundet tänker inte komma med några klagomål även om Chazans föreläsning var dubiös. Men eftersom han fortfarande kan utföra läkaryrket och har kvar sin vetenskapliga titel bär han själv ansvaret för vad han säger. Läkarförbundet kan inte censurera konferenser.

Det är tydligt att allt fler börjar bli känsliga för hur de politiska vindarna blåser. Det gäller inte längre enbart stricte politiska frågor utan även samvetsfrågor. Till och med den vetenskapliga attityden börjar ge vika för politisk opportunism.

Medlöperiet breder ut sig och det är ett fåtal som har den moraliska resning som krävs för att stå emot överheten.

Dorota Tubielewicz Mattsson