Polska institut i historiepolitikens tjänst

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Utrikesminister Witold Waszczykowski. Foto: M. Jasiulewicz/ MSZ.

Polska institut över hela världen har i åratal haft uppdraget att sprida kunskap om den polska kulturen och göra reklam för den. Nu har utrikesdepartementet analyserat de sammanlagt 25 institutens arbete och undrar ”om de verkligen gör reklam för det bästa Polen har att erbjuda”. Och man har konstaterat att institutens huvuduppgift bör ändras.

Dessutom bör utlandspolackerna hjälpa till.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Vi förväntar oss att våra landsmän i nära samarbete med de polska beskickningarna ska vara regeringens viktiga allierade i främjandet av polska intressen, av kulturen, det historiska minnet och den polska historieskrivningen, säger utrikesminister Witold Waszczykowski. Instituten ska aktivt stödja utlandspolackerna i främjandet av Polens historia utifrån 1050-års dagen av Polens kristnande.

Polska institut ska alltså hädanefter vara en del av PiS-regeringens kultur- och historiepolitik och sprida den kunskap om Polen som regeringen godkänner.

Sanningen att säga har det som många utlandspolacker önskar sig inte mycket gemensamt med vad som intresserar spanjorer eller svenskar. Den experimenterande konstnären Andrzej Wroblewskis målningar har nyligen dragit 160 000 utställningsbesökare i Madrid. Polska jazzmusiker, film och teater är också av intresse, medan folkmusik eller patriotiska minnesdagar huvudsakligen gillas av polacker i utlandet.

Utrikesdepartementet vill vidare lägga tyngdpunkten på historiediplomatin, som ska lära ut den ”rätta” polska historien. Vidare ska Polens bidrag till uppbyggnaden av den europeiska identiteten lyftas fram.

Först ut är 1050-årsjubileet av Polens kristnande i år. Sedan är det bättre att hålla fram Kopernikus, Chopin, Johannes Paulus II eller Maria Skłodowska-Curie än att, som flera Polska institut gjort de senaste åren, ägna sig åt homosexuella, transvestiter och feminister.

Efter en intervju med biträdande utrikesminister Jan Dziedziczak skrev den konservativa tidningen Nasz Dziennik för ett par veckor sedan att UD ska göra slut på de kränkningar av den polska historien, traditionen och kulturen som instituten gjort sig skyldiga till. Tidningen pekar på en överrepresentation av den judiska problematiken, lanseringen av Museet över de polska judarnas historia, filmer som den dekadenta Självmördarnas rum (Sala samobojców) eller den antipolska Ida, teateruppsättningar som tidningen finner vara på gränsen till pornografi och så vidare. Det framgick inte om åsikterna var tidningens eller UDs.

De anställda på de 25 Polska institut som fungerar över hela världen är oroliga.

Än så länge är förändringarna små, men vi har redan börjat med självcensur, säger en anonym medarbetare till Polska institutet i Stockholm till Gazeta Wyborcza.

En viktig fråga som inställer sig i sammanhanget är vilken bild av Polen man vill förmedla. Är det Polen som öppet modernt eller som ett traditionellt, konservativt och slutet land? Ska man bestrida eller bekräfta stereotyper om Polen och polacker?

Nu ska alltså PiS-regeringen inte bara tala om för polacker i Polen vad och hur de ska tänka utan även utlandet ska få del av den enda rätta sanningen.

Dorota Tubielewicz Mattsson