Polska kvinnor får rädda sig själva

När parlamentet i veckan röstade om det medborgerliga förslaget Rädda kvinnorna, som handlade om en liberalisering av abortlagen, ville 194 parlamentariker att förslaget skulle debatteras vidare. 202 röstade emot och 7 lade ner sin röst, varvid förslaget föll.

På lördagen pågick en demonstration utanför sejmen, arrangerad av det lilla vänsterpartiet Tillsammans (Razem) och kvinnoorganisationerna. Även i andra städer förekom protester.

Kvinnor demonstrerade utanför parlamentet på lördagskvällen.
Foto: Jolin Boldt, Warszawa.

Oppositionsparlamentariker som genom att vara frånvarande eller rösta nej till det medborgerliga förslaget Ratujmy kobiety (Rädda kvinnorna), som handlade om en liberalisering av den polska abortlagen, har begått ett politiskt kardinalfel. I omröstningen blev det 194 röster för att ta förslaget till vidare debatt och 202 röster emot. Sju röster lades ner.

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det intressanta är att hela 58 PiS-parlamentariker röstade för en vidare diskussion (inklusive Jarosław Kaczyński). Men inom oppositionen, som ju deklarerat sitt stöd för medborgarförslaget, fattades 39 röster. Dessutom har samtliga, förutom de tre som röstade nej, brutit mot sin grundläggande plikt att rösta. Medborgerliga förslag ska enligt reglerna diskuteras i ett utskott, därefter ska parlamentet rösta om det. Men nu släpps det medborgerliga förslaget inte ens fram till debatt trots att det undertecknats av nästan en miljon medborgare.

Ratujmy kobiety vill liberalisera den nuvarande abortlagen från 1990-talet. Enligt förslaget skulle abort vara tillåtet fram till den 12:e graviditetsveckan och därefter i tre fall: när graviditeten hotar moderns hälsa och liv, när den kommit till genom brottslig handling (t ex våldtäkt) samt när fostret är gravt och oåterkalleligt skadat. Förslaget vill också införa god sexualundervisning i skolorna, fria preventivmedel och tillgång till dagen efter-piller. Man vill också reglera den så kallade samvetsklausulen, som ger sjukvårdspersonal rätt att vägra utföra aborter. Utöver det föreslås ett förbud för antiabortdemonstrationer med drastiska bilder av döda foster i direkt närhet av sjukhus och skolor.

Oppositionens oförlåtliga misstag har naturligtvis utnyttjats av det regerande partiet Lag och Rättvisa (PiS), som av politiska skäl helst inte vill syssla med abortlagstiftningen för närvarande. Man vill inte förstöra effekten av regeringsombildningen som gett sken av att PiS är mer öppet för väljarnas synpunkter och mer liberalt än man hittills trott.

Samtidigt har kritiken mot oppositionen kulminerat. Parlamentarikerna tycks inte ha vetat vad de röstat om, vilket har resulterat i två saker: att man omöjliggjort en diskussion kring abortlagen och dess eventuella liberalisering och att hela situationen skapat ett djupt misstroende för oppositionen. Och nu tycks vänstern få vind i seglen.

Att de 39 oppositionsparlamentarikerna inte ville släppa fram förslaget till diskussion var ett enormt misstag som har försvagat oppositionen ytterligare. Det har undergrävt dess förtroende, fått många potentiella väljare att tänka om och skapat en situation där oppositionen får skulden för att det liberaliserande förslaget kastas bort samtidigt som förslaget om en skärpning av den redan mycket stränga abortlagen går vidare till utskottet.

Incidenten med förslaget ”Rädda kvinnorna” visar att Polen inte bara är uppdelat i politiska läger. De skarpa skiljelinjerna är mycket djupare och bredare än så och kan inte begränsas till politiken. Det handlar också om religiösa, filosofiska och existentiella skiljelinjer.

Sedan 25 år vet man vad de olika partierna har för åsikt i olika frågor. Problemet är dock att abortfrågan i Polen blivit så fruktansvärt politiserad. Under den fromma masken och den påstådda viljan att skydda det ofödda livet döljer sig ett cyniskt spel om vad som är politiskt fördelaktigt och hur man höjer väljarstödet. Samma gäller på den andra sidan: masken av tolerans och modernitet skiljer sig knappast från gudfruktighetens skenheliga mask. Tartuffe har många ideologiska ansikten.

Så vad händer nu med abortlagen? Förutom att oppositionspartierna Medborgarplattformen (PO) och Moderna (Nowoczesna) har förlorat många potentiella väljare har man också banat väg för ett totalt abortförbud. Den kompromiss som en gång mödosamt utarbetades av den förste premiärministern i det fria Polen, Tadeusz Mazowiecki, kommer nu med stor sannolikhet att gå i graven. Förhoppningsvis kommer det också att tvinga fram nya kvinnoprotester och kanske även skapa förutsättningar för bildandet av nya politiska krafter och partier. Det är något som den petrifierade politiska scenen i Polen verkligen behöver.

Dorota Tubielewicz Mattsson