Poznań – en kunskapsstad visar upp sig

Polens festivaler för populärmusik och annan populärkultur, som Open’er i Gdynia och OFF i Katowice, har nu börjat upptäckas mer och mer utanför landets gränser. I det västliga Poznań är höjdpunkten den multidiciplinära Maltafestivalen, en scenkonstfestival som vuxit och med breddade ambitioner blivit till en angelägenhet för allt fler.

Hedersvakt vid monumentet över de stupade i upproret juni 1956.

Hedersvakt vid monumentet över de stupade i upproret juni 1956.

Drygt tjugo år efter den första upplagan satsade Malta stort på både bredd och djup. Kurator för årets tema, ”Människan – Maskinen”, var Venedigbiennalens Roberto Castellucci, och affischerna toppades av Kraftwerk, Cat Power, Thieves like us och Radiohead-medlemmen Thom Yorkes supergrupp Atoms for Peace.

Festivalen är uppkallad efter en konstgjord sjö i utkanten av staden. Precis som sjön ger den månadslånga festivalen ett viktigt bidrag till Poznańs attraktion som sommarstad. Maltasjön, uppförd på malteserordens mark, är ett centrum för rodd- och kanotsport och den omgivande parken är ett omtyckt rekreationsområde.

Festivalens centrum, på det centrala torget Plac Wolności, inbjuder också till enkla nöjen med sina öppna restauranger, scener och dansgolv.
Poznan200Stor vikt läggs vid kreativ design i både planering och utformning av festivalområdet, något som också ska förmedla bilden av kunskapsstaden Poznań – ”POZnań*  *Miasto know-how” är stadens officiella varumärke.

Årets tema gavs både konstnärlig och akademisk tyngd. Roberto Castellucci deltog i seminarier och många av de gästande europeiska teatergrupperna och konstnärerna bidrog till att utforska relationen mellan människan och hennes verk. Hemmasonen Zygmunt Bauman, aktuell med sin nya bok ”Moral Blindness” skriven tillsammans med Leonidas Donskis, deltog också i diskussionerna och bidrog med sin sociologiska blick på den hypermedierade samtiden.

”Hyresgäster är inte varor”. Protest mot hyreshöjningar och vräkningar.

”Hyresgäster är inte varor”. Protest mot hyreshöjningar och vräkningar.

Under festivalens huvudvecka inföll också 57-årsdagen av junihändelserna i Poznań 1956, då ett arbetaruppror mot kommunistregimen krossades och tystades ner. Minnesdagen, som i dag är helgdag, högtidlighölls med hedersvakt. Det är i dag emellertid inte självklart hur de gamla hjältarna ska kommas ihåg. Många inordnar deras uppror i den patriotisk-katolska kampen mot regimen, medan andra håller fram drag av frihetlig vänster hos upprorsmakarna.

Dagens frihetliga vänster syns på stadens väggar med andra slagord, som ”Hyresgäster är inte varor”. Bostadsfrågan är het, efter att tidigare kommunalt ägda fastigheter sålts på spekulation med dramatiskt höjda hyror och många vräkningar till följd.

Gabriel Stille
text & bild