President Duda försvarar valet av en ny domare

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

President Andrzej Duda. Bild: wikipedia.

I ett brev till Konstitutionsdomstolens (KD) ordförande Andrzej Rzepliński försvarar president Andrzej Duda nu att parlamentet i förra veckan valde in ännu en domare till Konstitutionsdomstolen (KD).

I Duda, själv jurist, medger i brevet att den polska grundlagen kan vara öppen för tolkning.

Men kontrollen av grundlagsenligheten i lagen ska baseras på klara och lagliga mönster, som har sin grund i själva grundlagstexten, skriver presidenten. En av garantierna för domstolens oberoende har anförtrotts åt sejmen som väljer ledamöter till Konstitutionsdomstolen. Denna princip är en direkt följd av principen att nationen ska styras genom sina representanter, den princip som ligger bakom Republikens styrelsesätt, skriver Duda.

Den nya domaren, som föreslagits av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), valdes trots den pågående konflikten om Konstitutionsdomstolen. Omröstningen bojkottades av de flesta oppositionspartierna och gav siffrorna 227–0. Men då visade det sig att flera parlamentariker som röstat, enligt övervakningskamerorna i plenisalen inte var närvarande vid voteringen. Oppositionspolitiker påtalade oegentligheten till talmannen och begärde omröstning, vilket avslogs med motiveringen att det inte skulle förändra det faktiska resultatet.

Saken undersöks nu av distriktsåklagaren i Warszawa.

Polen har hamnat i ett dödläge sedan PiS genomförde ändringar i den lag som reglerar Konstitutionsdomstolens verksamhet. Domstolen har underkänt ändringarna såsom oförenliga med grundlagen. Regeringen har underkänt domstolens utslag. Kritikerna menar att PiS avsiktligt lamslagit KD, som är den myndighet som ska pröva alla nya lagar mot författningen.

PiS å sin sida hävdar att det är orättvist att en domstol där majoriteten av domstolens ledamöter utnämndes av den förra regeringen ska tillåtas lägga hinder i vägen för regeringens reformer.

EU-parlamentet har antagit en resolution som kritiserar regeringen för att effektivt ha paralyserat KD och därmed äventyrar rättssäkerheten, demokratin och de mänskliga rättigheterna. (Polskie Radio och wB 21 april 16)