Presidenten trotsar kyrkan

Lagen om provrörsbefruktning har i flera veckor föranlett en brevväxling mellan president Bronislaw Komorowski och ärkebiskop Stanislaw Gadecki.

När Komorowski trots kyrkans öppna protester undertecknade lagen om behandling av barnlöshet med IVF-metoden drabbades kyrkan inte bara ”av djup sorg” utan hotade också med evig fördömelse. I ett första brev hävdade ärkebiskopen att lagen strider mot konstitutionen och berövar de ofödda embryona deras värdighet och det skydd för livet som garanteras i grundlagen.

Presidenten skrev också brev när han besvarade kritiken.

Den demokratiska ordningen kräver av oss alla en beredskap till kompromiss, vilket ibland är förknippat med ett accepterande av att den parlamentariska majoriteten är viktigare än de egna övertygelserna, skrev presidenten. Han underströk kyrkans roll i det polska samhällslivet, men han påpekade samtidigt att den rollen bygger på en ömsesidig respekt för kyrkans och statens självständighet, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Nu har ärkebiskopen i sin tur besvarat Komorowskis brev.

Presidenten har skrivit på en lag som inte är ett uttryck för en konsensus utan för ett extremt ideologiskt ställningstagande, menar Gadecki. Han ifrågasätter Komorowskis uppfattning om att kyrkan och staten ska vara åtskilda. Han påpekar att det i författningen talas om ett ”samarbete” mellan staten och kyrkan.  Kyrkan och den politiska gemenskapen kan tjäna alla än effektivare om de upprätthåller ett sunt samarbete. Detta samarbete har inte sällan brustit i synnerhet då det gällde försvaret av människans värdighet och rättigheter från tillblivelsen till den naturliga döden, hävdar Gadecki. Han åberopar inte helt oväntat påven Johannes Paulus II och citerar hans Evangelium vitae: dessa värderingar är sprungna ur sanningen om människan, de skyddar den mänskliga värdigheten och kan därför inte ändras eller förstöras av en individ, en majoritet eller en stat.

Där det handlar om människoliv finns det inget utrymme för kompromisser, skriver ärkebiskopen.

Det är uppenbart att kyrkan nu vill driva debatten till sin spets. Mer än så: relationerna mellan kyrkan och staten blir alltmer spända. Kyrkan har svårt att acceptera att regeringen och parlamentet fattar beslut som inte överensstämmer med kyrkans läror. IVF-behandlingen och nu även lagen om de transsexuellas rätta att själva bestämma sin könstillhörighet är utan tvivel en nagel i ögat på kyrkans män. Kyrkan tar inte till sig medicinska fakta, blandat ihop definitioner och termer och uppvisar en uppseendeväckande brist på medkänsla för mänskliga problem och tragedier. Kyrkan blir alltmer extrem och fientligt inställd till den sekulära demokratiska världens lag och ordning. Det är en utveckling som går stick i stäv mot påven Franciskus kyrka som blir alltmer öppen, tolerant och förstående. Om man lägger till det faktum att det konservativa och ultrakatolska oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) kan komma till makten i höst finns det risk att Polen med tiden kommer att bli en religiös stat.

Dorota Tubielewicz Mattsson