Professor Chazans barn

– Jag ville att hela Polen kunde se vad vi pratar om, sade professor Romuald Dębski, chef på gynekologi- och obstetrikkliniken på Bielańskisjukhuset i Warszawa, i TVN 24.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Till tv-studion hade han med sig bilder på det gravt missbildade barn som som en annan gynekolog, Bodgan Chazan, nyligen vägrat abortera. Barnet, som föddes på Dębskis klinik, saknar halva huvudet, hjärnan ligger öppen, ena ögat hänger löst och hela ansiktet är missbildat.

Men TVN 24 ville inte visa bilderna: de ansågs vara alltför drastiska.

Varför ville Dębski visa bilderna?  Därför att vi i detta land tyvärr fortfarande inte förstår vad det handlar om. Ingen vill ta risken och visa vad dessa missbildningar går ut på, förklarade han.

Patientombudsmannen Krystyna Kozłowska har konstaterat att patientens rättigheter blivit åsidosatta. NFZ (Nationella Hälsofonden) har beslutat att sjukhuset ska betala 70.000 i skadestånd. Det kallar Chazan ”lösen för ett barns liv” och tänker överklaga beslutet. Sjukhuset genomgår också en noggrann granskning.

– Om professor Chazan ville komma till mitt sjukhus och se det liv han räddade skulle han kanske tänka om, säger Dębski. För tack vare honom kommer nu detta barn att vara döende en månad eller två. Barnet har ett starkt hjärta och friska lungor, det kommer att vara döende tills någon infektion slår till. Och kvinnan, som av professor Chazan tvingades föda detta barn, fick genomgå kejsarsnitt eftersom barnets huvud var större än vid en fullgången graviditet. Detta är professor Chazans stora framgång, tillägger Dębski med sorgsen ironi.

– Men professor Chazan är upptagen, hans tankar kretsar idag kring radio- och tv-framträdanden, där han pratar ideologi. För honom handlar det bara om ideologi, konstaterar Dębski. Inte om det plågade döende barnet, den enskilda patienten och hennes tragedi, som hade kunnat undvikas om Chazan tänkt i mänskliga och inte ideologiska termer.

Ur medicinsk synvinkel var Chazans beslut helt oförsvarligt och stred mot både den polska lagen och medicinska vetenskapen, anser  Dębski.

Jag skulle tillägga det var oförsvarligt även ur ett mänskligt perspektiv. Det var inte bara Chazans kunskaper i ultradjuddiagnostik som brast. Vad värre är – denna ack så demonstativt kristna individ brast också i mänsklighet, medkänsla och empati. Och det hjälper inte att ärkebiskopen i Łódź idag så tydligt ställer sig på hans sida och lovar insamling bland de troende för att betala skadeståndet. Hur kan professor Chazans agerande någonsin förenas med den kristna läran?

 Dorota Tubielewicz Mattsson