Provrörsbefruktning avgörs nu i parlamentet

Regeringen har accepterat lagförslaget om behandling av barnlöshet som reglerar IVF-behandlingar. Nu gäller det att få majoritet i parlamentet.

Mänskliga tragedier, och barnlöshet är onekligen en tragedi, har varken vänster- eller högeråsikter. De är helt enkelt mänskliga och det är regeringens uppgift att lösa detta akuta problem, sade premiärminister Ewa Kopacz vid en presskonferens.

För närvarande saknar Polen lagar som juridiskt reglerar tillämpningen av IVF-metoden. Det är moraliskt tvivelaktigt och kan medicinskt rentav vara farligt.

1,5 miljoner polska par lider av barnlöshet. Det är en civilisationssjukdom som inte får marginaliseras, konstaterade premiärministern. Men detta är bara början. Nu måste vi leta efter ett brett stöd för förslaget i parlamentet, sade Kopacz.

Huvudpunkterna presenterades av sjukvårdsminister Bartosz Arlukowicz.

Såväl gifta par som par som lever i fasta förhållanden ska kunna få hjälp med IVF. Högst sex embryon får skapas. Undantag görs för kvinnor över 35 år, som har misslyckats med minst två IVF-försök. Provrörsbefruktning kan sättas in först när alla andra behandlingsmetoder prövats i minst tolv månader.

Livsdugliga embryon får inte förstöras, embryon som inte används i behandlingen ska efter 20 år lämnas över till anonyma mottagare. Samma procedur ska gälla embryon vars båda givare avlidit.

Nya center för behandling av barnlöshet ska skapas över hela landet. Departementet ska tillhandahålla en aktuell, uppdaterad förteckning över behandlingsenheterna, som ska vara tillgänglig på departementets hemsida.

Den stora frågan är nu om regeringskoalitionen får stöd för lagförslaget i parlamentet. De högerorienterade oppositionspartierna kommer med stor säkerhet att rösta mot. Hoppet ligger på vänstern och så förstås koalitionens egna parlamentariker. Det är allmänt bekant att det finns en högerflygel inom PO (Medborgarplattformen) som är tveksam och många inom koalitionspartiet PSL (Bondepartiet) som är öppet negativa.

Alla är dock eniga om en sak: att en juridisk reglering är nödvändig. Men hur ska den se ut?

Dorota Tubielewicz Mattsson