Rättvisa á la PiS

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Beata Szydło, som blir premiärminister om nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) vinner parlamentsvalet i höst, bedriver en gullig valkampanj – men frågan är om den inte närmast är en dimridå som döljer partiets verkliga planer.

Enligt tidskriften Polityka är PiS i full färd med att arbeta om det polska rättssystemet.

För det första vill man göra det möjligt för rättsapparaten att använda provokationer. Polis, säkerhetspolis och åklagare ska alltså kunna provocera fram korruption i syfte att eliminera potentiellt svaga individer från det offentliga livet. Provokationen ska visa om medborgarna kan tänka sig att begå brott.

Om domare inte dömer enligt PiS önskemål ska det finnas möjligheter att ”tala dem till rätta”. Såväl domare som åklagare ska dessutom genomgå periodiska undersökningar. Det är emellertid inte hälsoundersökningen det handlar om – landets domare och åklagare ska testas med lögndetektorer och urinprov för att avslöja eventuell narkotika i kroppen.

Med andra ord handlar det om att omdefiniera hela det polska rättssystemet som efter PiS maktövertagande ska bli ett hämndmedel och ett maktinstrument.

Dessa uppseendeväckande förslag har inte oväntat blivit föremål för många diskussioner i medierna.

Men den förre justitieministern Zbigniew Ziobro slår ifrån sig.

Det är bara en lös diskussion, säger han i tv-programmet ”Kropka nad i” (Pricken över i:et). Det rör sig om experters åsikter och inte om partiprogrammet.

Ziobro tar avstånd från förslagen att kontrollera domarurin och tester med lögndetektor, men hans uttalanden var knappast trovärdiga. Ziobro var ju den som på sin tid (2005–2007) tyckte att man skulle kunna beröva domare och åklagare deras immunitet med 24 timmars varsel eftersom det kan finnas mördare bland dem också. Som justitieminister var han inte främmande för provokationer och avlyssning om människor av någon anledning var obekväma.

PiS har svårt att acceptera domarnas och domstolarnas oavhängighet, man anser det odemokratiskt att domarna är inte valda. De kan ju då inte heller styras politiskt. För att få bukt med rättssystemets oberoende vill man nu förödmjuka domarna inför allmänheten.

”Åklagare som inte klarar av jobbet” bör också kunna elimineras. Hittills har man kunnat utestänga en åklagare under vissa omständigheter efter prövning i en disciplinär domstol. Beteckningen ”klarar inte av jobbet” skulle gälla de åklagare som följer PiS intentioner.

Samtidigt vill man att åklagarmyndigheten till hundra procent underställs regeringen. Varför? För att åklagarmyndigheten ska implementera regeringens politik. Visserligen skulle det strida mot den gällande lagstiftningen, men lagstiftningen kan alltid ändras, eller hur? Åklagarmyndigheten upphör då att vara en lagens väktare. Det räcker med att den jagar verkliga eller påhittade bovar. Enligt PiS experter ska man befordra åklagare som är ”djupt engagerade i kampen mot den farliga brottsligheten”. Vad som är den farliga brottsligheten avgör PiS-ideologerna.

Förslagen lades fram i samband med en panel på partikonventet förra helgen.

Men det var bara inofficiellt och privat tjatter mellan goda vänner som Polityka listigt avlyssnade och publicerade och gick ut med, säger Ziobro.

De förändringar som PiS planerar för rättssystemet bådar inte gott. Sedan 1989 har Polen lyckats skapa ett kanske inte perfekt men ändå demokratiskt rättssystem som kan jämföras med systemen i andra demokratiska stater i Europa. Nu väntar en återgång till det polisiära och förtryckande system som vi minns från kommunisttiden.