Regeringen angriper public service

Först tog de hela den politiska makten. Sedan försökte de att ta kontrollen över domstolarna. Nu är det dags för regeringspartiet Lag och Rättvisa, PiS, att kasta sig över de statliga medierna.

Journalister i statliga medier ska nu verifieras, meddelar Krzysztof Czabański, premiärminister Szydłos ombud i mediefrågor, som på tisdagskvällen presenterar riktlinjerna för de statliga mediernas omstrukturering.

Verifieringen sker i två etapper. Först ska journalisterna genomgå en lustration – en granskning som alla offentliganställda genomgår för att visa att de inte haft samröre med kommunistregimens säkerhetspolis före 1989.

För personer som samarbetat med det kommunistiska Polens specialstyrkor finns det ingen plats i statliga medier, säger Czabański. Det är viktigt och nödvändigt att kontrollera om medarbetarna i statliga medier någonsin samarbetat med kommunistiska säkerhetsstyrkor, eftersom vissa moraliska och professionella regler ska följas inom statliga medier

Men redan 2007 konstaterade Konstitutionsdomstolen att det strider mot grundlagen att tvinga journalister att underkasta sig en lustration.

Den andra delen av verifieringen tycks vara utrensning av obekväma journalister.

Inom statliga medier ska inte finnas journalister som förväxlat journalistyrket med en agitators politiska arbete. Det finns några sådana personer som beter sig som propagandafunktionärerna under krigstillståndet, säger Czabański. Han nämner inga namn men antyder att alla vet vem det handlar om.

Förvisso, det finns journalister som blivit det ultrakonservativa PiS främsta hatobjekt. Anledningen till det är att de förhållit sig ytterst kritiska till PiS förehavanden.

De som åker ut kommer att ersättas med människor som är hederliga, professionella och som vill skapa hederliga medier, svarar Czabański.

Journalister med starka band till PiS blir alltmer högljudda och arroganta. De senaste veckorna har partiet hållit två konferenser i Kraków som handlade om ”repoloniseringen” av medierna i landet. Repoloniseringen måste vara grundlig, det händer att polska medborgare äger medier som förmedlar antipolska budskap, sa flera konferensdeltagare.

”Repolonisering” innebär bland annat att det ska vara polskt kapital i polska mediebolag samt att medierna ska förmedla ”polska patriotiska budskap”.

Den konservativa nyhetsportalen wPolityce.pl (iPolitiken.pl) lät PiS-parlamentarikern Barbara Bubuła ge uttryck för sin oro över att polska medier översvämmas av tysk propaganda. Intervjun illustrerades med en ofantlig spindel med tysk flagga sitter gränsle över Polen. Runt omkring syns namnen på alla de tidningar och tidskrifter som ges ut av tyska mediebolag. Det är svårt att undgå analogin med den nazistiska eller kommunistiska propagandan där man ofta och gärna skildrade fienden som ett djur med avskyvärda drag.

Men ”repoloniseringen” handlar också om att så snabbt som möjligt ta över de statliga medierna. Ett av de förslag som läggs fram på konferenserna är att lägga ner public service i dess nuvarande form. De ska omvandlas till kulturinstitutioner, direkt underställda Kulturdepartementet.

De nya makthavarna i Polen vill alltså genomföra en detaljstyrning av medierna. Vad man i nuläget kan komma åt är public service som ju faktiskt är mest objektiva och opartiska i sin nyhetsrapportering. PiS vill kunna utöva påtryckningar på statliga medier: psykologiska påtryckningar genom att utsätta journalisterna för ”lustration” och administrativa – genom att tillsätta rättrogna och lojala partikamrater på nyckelpositioner inom tv, radio och press.

För drygt en vecka sedan såg hela Polen en trängd kulturminister tappa behärskningen och hota den intervjuande journalisten med ”en förestående ny ordning inom medier”. Denna nya ordning grundas på ökande politiska påtryckningar på polska medier och politisk förföljelse av journalister.

Idag ser vi hur denna nya ordning ska verkställas.

Dorota Tubielewicz Mattsson