Regeringen backar om Aleppo-barnen

Det är inte sant att regeringen sade nej när staden Sopot begärde att få ta emot tio föräldralösa syriska barn från Aleppo. Det säger PiS-regeringens presstalesperson Rafał Bochenek. Beslutet är inte fattat ännu! I svaret på borgmästaren Jacek Karnowskis brev visade vi bara på de objektiva svårigheterna i ett sådant handlande. Hans skrivelse var bara en allmän förfrågan och en uppmaning; han borde ha varit mer specifik.

Det är sorgligt att oppositionen utnyttjar detta i det politiska spelet, säger Bochenek.

Regeringen får stöd av de högerextrema och regimtrogna medierna. Statliga TVP hävdar att Karnowskis förfrågan var allmänt hållen och att det inte framgått att det handlade om syriska barn.

Men enligt tidningen Gazeta Wyborcza, som tagit del av brevväxlingen, har det gått till på följande sätt:

den 16 december 2016 får Stadshuset i Sopot en uppmaning från invånarna att gemensamt hjälpa barnen och familjerna i Aleppo;
den 19 december 2016 beslutar kommunfullmäktige att skriva en resolution till borgmästaren Jacek Karnowski;
den 21 december 2016 skickar borgmästaren brev till premiärminister Beata Szydło, där han använder Sopot-bornas formulering om ”föräldralösa barn och familjer”. Han preciserar sina önskemål och understryker att ”Sopot har en välfungerande socialtjänst samt ett hem för föräldralösa barn som kan garantera ett gott omhändertagande av de behövande”. Inför den förestående julhelgen ber han regeringschefen om ”ett snabbt godkännande så att hjälpåtgärder omedelbart kan vidtas”. Hjälpåtgärderna definieras – det handlar om tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd, samt att en av regeringen delegerad person skulle leda den formella processen gällande barnens transport från Aleppo till Sopot.

Från vår sida kommer vi att tillhandahålla de försvarslösa krigsoffren från Aleppo skydd, mat och den komplexa vård som behövs, inklusive psykologisk hjälp, utbildning i polska samt möjligheten att leva på ett värdigt sätt, skriver borgmästaren.

Karnowski har vid flera tillfällen sagt till medierna att Sopot är redo att ta emot de föräldralösa tio barnen.

Svaret från Inrikesdepartementet var direkt negativt, man begärde inte ens in kompletterande uppgifter om t.ex. barnens ålder och antal.

Men nu backar PiS, och istället för att erkänna sitt misstag kommer regeringen nu med halvsanningar om vad som hänt. Argumentet att begäran inte bara gällde barn utan även deras släktingar är befängt. Föräldralösa barn kan få asyl utan att andra släktingar automatiskt också får det.

Glädjande är emellertid att några kyrkans män nu tagit bladet från munnen. Alfred Wierzbicki, präst och chef för Institutionen för etik vid det katolska universitetet i Lublin, säger att makthavarna borde visa lite känslighet för mänskliga tragedier.

Det handlar om en elementär känslighet och vilja att komma med hjälp, oavsett om hjälpen går att förverkliga eller ej. Det finns säkert konkreta svårigheter med att ta hit flyktingarna (…) men man får inte gömma sig bakom tekniska problem inför en så ofantlig chans att göra något gott, säger han.

En annan präst, Kazimierz Sowa, påpekar att ”den, vars handlingar inte överensstämmer med hans muntliga uttalanden, är en farisé. Det sade Jesus redan för två tusen år sedan”. Sowa pekar också på att PiS vann valet tack vare sin främlingsfientliga retorik. Nu visar det sig för första gången att denna retorik möter stort motstånd.

Regimtrogna medier ser hela historien som ett påhopp på PiS. Niezalezna.pl skriver att det hela är absurt, och Telewizja Republika beskriver det hela som nesligt och ser de tio syriska barnen som en ”virtuella skapelser”.

Men många påminns om de polska barnen under andra världskriget. PiS förklaringar bekräftar bara partiets främlingsfientlighet, hjärtlöshet och förljugenhet.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Borgmästaren Jacek Karnowskis hela brev till premiärminister Szydło >>