Regeringen diskuterar känvapenlån

Polen borde vara med i kärnvapenprogrammet Nuclear Sharing. Det sade i veckan biträdande försvarsminister Tomasz Szatkowski till Polsat News 2. Det har byggts upp för att några NATO-länder känner oro för att allierade med kärnvapen inte ska vilja riskera sina medborgares säkerhet för att avskräcka en angripare från att hota allierade utan kärnvapen. Programmet går ut på att USA i krigstid kan låna ut kärnvapen som är utplacerade i Europa. Det krävs emellertid politisk vilja och förmåga.

Försvarsdepartementet dementerar direkt.

Det pågår inga arbeten som har samband med Polens eventuella anslutning till Nuclear Sharing, skriver departementet i ett uttalande. Szatkowskis ord ska ses i ett större sammanhang. Många västliga analytiker påpekar att det saknas möjligheter att på den östra flanken avskräcka fienden med kärnvapen. Men det är möjligt att samarbetet inom programmet Nuclear Sharing kommer att öka.

Försvarsdepartementet håller med Szatkowski om att man måste överväga olika möjligheter, ”däribland ett slags samarbete med programmet”. Polen har ju skrivit under dekretet om att inte sprida kärnvapen, påpekar man, och har inga planet på en egen kärnvapenarsenal.

Men Jacek Sasin, en av de mest inflytelserika i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), anser att det vore bra för Polen att vara med i Nuclear Sharing.

Oppositionen stormar. Förre justitieministern Cezary Grabarczyk från PO (Medborgarplattformen) säger att alltihop är ogenomtänkta uttalanden som bara skapar panik. Modernas (Nowoczesna) partiledare Ryszard Petru menar att sådana beslut måste diskuteras i större sammanhang och inte ska meddelas av en biträdande minister i en tv-intervju.

Särskilt anmärkningsvärt är det om regeringen fattar sådana beslut utan att diskutera med Nationella Säkerhetsrådet. Regeringen och presidenten går än en gång bakom ryggen på de ansvariga myndigheterna och kringgår de demokratiska processerna.

Dorota Tubielewicz Mattsson