Regeringschefens tjänstevilla avlyssnades av säpo

Sommaren 2014 avslöjade veckotidningen Wprost att en rad ministrar och andra högt uppsatta tjänstemän runt regeringen fått sina middagssamtal på Warszawas innekrogar avlyssnade. Det ledde till att regeringen ombildades och avlyssningsskandalen har blivit en belastning för regeringspartiet PO inför höstens parlamentsval. Nu ser det dessutom ut som att även premiärminister Donald Tusk avlyssnades – av landets egen säkerhetstjänst.

Den förre premiärministern Donald Tusks tjänstevilla  blev avlyssnad och flera samtal mellan Tusk och den nyligen avlidne miljardären Jan Kulczyk har spelats in av den polska säkerhetstjänsten, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Det framgår av en hemlig notering som gjordes inom ramen för undersökningen av avlyssningsaffären och som tidningen tagit del av. Några före detta funktionärer inom säkerhetstjänsterna ska ha varit inblandade i de hemliga avlyssningarna.

Redan före avlyssningsskandalen fick Kulczyk sms med hot om att samtalen med Tusk skulle avslöjas. Enligt miljardären kunde en tidigare medarbetare ha legat bakom hoten, han begärde hjälp av säkerhetstjänsten, och när avlyssningsaffären väl avslöjats upphörde hoten.

Kulczyk ska ha träffat Tusk vid tre tillfällen: två gånger i premiärministerns kansli och en gång i tjänstevillan. Alla tre gångerna ska andra personer ha varit närvarande. Samtalen gällde Kulczyks planer på en energibro mellan Ukraina och EU-länderna, däribland Polen. Han ville även stötta de ukrainska kraftverken med polskt kol (Ukraina har lidit brist på kol sedan revolten i Donbas bröt ut).

Han informerade regeringen om sina planer och bad säkerhetstjänsten om skydd för sitt projekt; han ville förhindra eventuella ryska provokationer. Säkerhetstjänsten har regelbundet informerats om framstegen i samtalen.

Nu har Jan Kulczyk överraskande avlidit i en hjärtoperation och hans stora projekt kommer antagligen att läggas ner. Men ringarna på vattnet växer.

Det är ju förskräckligt om före detta officerare i säkerhetstjänsten skulle ha utfört avlyssningen, och det dessutom i premiärministerns villa, säger biträdande utrikesminister Rafal Trzaskowski. Jag hoppas att det inte är sant.

Om det är sant är det en sensation, säger förre försvarsministern Bogdan Klich, som numera sitter i senaten, till Polskie Radio. Inte bara ministrar och höga tjänstemän utan till och med premiärministern själv har blivit avlyssnad. Allt det här tyder på en organiserad kampanj mot hela Tusks regering.

Oppositionen däremot tycker att alltihop är Tusks eget fel.

Han skulle inte ha släppt kontrollen över säkerhetstjänsterna, säger PiS-politikern Jaroslaw Selin. Nu får han ta konsekvenserna.

Allt mer pekar alltså mot att hela avlyssningsaffären var politisk och att såväl Marek Falenta och hans hyrda kypare var en del i en politisk aktion. Att det dessutom var säkerhetstjänstens officerare varit inblandade tyder på att den säkerhetstjänsten försöker säkra sina intressen och få politisk makt i landet.

Håller den säkerhetstjänsten på att bli en stat i staten?

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs mer om avlyssningsskandalen >>