Regeringspartiets hotelser

Gazeta Wyborcza har på ett olagligt sätt kränkt mitt goda namn. Man skriver att jag har begått brott som korruption och bedrägeri, och man har publicerat inspelningar av samtal där jag finns med.

Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) efter tidningen Gazeta Wyborczas avslöjande av Kaczyńskis ekonomiska transaktioner.

Jag kräver en ursäkt och 30 000 złoty i skadestånd, säger Kaczyński.

Krönika: Dorota Tubielewicz Mattsson

Men det var PiS-ledarens affärspartner Gerald Birgfellner som spelade in samtalen eftersom han misstänkte att allt inte stod rätt till. Wyborcza offentliggjorde innehållet eftersom Kaczyńskis affärer helt klart har allmänintresse. Även om det inte låg i partiets intresse att saken kom till allmän kännedom.

Och tidningen anklagar inte Kaczyński för korruption. Däremot anklagar hans österrikiske släkting Birgfellner honom för bedrägeri – han känner sig lurad på 1,3 miljoner euro.

Dessutom strider PiS-ledarens anklagelser mot partiets officiella hållning till hela historien. Å ena sidan förlöjligar man Wyborczas avslöjanden och hävdar att inspelningarna bara bevisar Kaczyńskis hederlighet (enligt premiärminister Mateusz Morawiecki ger PiS-ledaren exempel på hur man bör driva affärsverksamhet i Polen). Å andra sidan hotar man att stämma tidningen. Varför gör man det om det som hörs på banden bara bevisar Kaczyńskis hederlighet? Om allting är så transparent och hederligt varför vägrar Antikorruptionsbyrån (CBA) att kontrollera Kaczyńskis inkomstdeklarationer? Det kan vara värt att nämna att Antikorruptionsbyråns (CBA) nya chef Ernest Bejda före valet 2015 var jurist på det numera ökända bolaget Srebrna, nära knutet till Kaczyński och PiS.

Även Kazimierz Kujda, huvudpersonen på andra bandet, hotar med stämning.

Att tillskriva mig något illegalt agerande kommer att bemötas med bestämda juridiska åtgärder, skriver han till Gazeta Wyborcza. Kujda, som är en av PiS-ledarens närmaste medarbetare och rådgivare, har vid två tillfällen pratat med Birgfellner om bolaget Srebrnas avsikt att bygga tvillingskyskraporna i Warszawa. Han har utlovat stöd och hjälp från bolaget, där hans fru är chef.

Publiceringen är ett försök att smutsa ner mitt goda rykte, skriver han till Wyborcza och understryker att han i all verksamhet följer lagen.

En annan av Jarosław Kaczyńskis närmaste män, centralbankschefen Adam Głapiński, känner sig också kränkt av Gazeta Wyborczas avslöjanden. Han kräver 300 000 złoty (ca 800 000 kronor) samt en ursäkt för de ”grundlösa och osanna påståendena” om Głapińskis verksamhet. Rent konkret ogillar man ett uttalande av Sławomir Neuman, parlamentsledamot för oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO):

De tre viktigaste personerna på den polska finansiella marknaden är involverade i en gangsterlik procedur – chefen för Finansinspektionen, chefen för Centralbanken samt chefen för Bankernas garantistiftelse, sade Neuman.

Vidare ogillar man att tidningen beskriver förre chefen för Finansinspektionen Marek Chrzanowski som en trogen assistent som följer centralbankschefens order.

Artikeln är lögnaktig och manipulativ, menar man, dock utan att i stämningsansökan specificera vilka de ”lögnaktiga” och ”manipulativa” styckena är. Wyborczas artikel har, enligt Głapiński, undergrävt det förtroende som krävs för att Centralbanken ska kunna fungera på rätt sätt. Den har också i allmänhetens ögon ”sått tvivel om bankens transparenta och hederliga verksamhet”. Centralbanken har inte gett sitt samtycke till publiceringen av sådana orättvisa och kränkande texter, konstaterar Głapiński.

Men medierna behöver inte någons tillåtelse för att publicera texter som avslöjar oegentligheter inom finanssektorn med starka kopplingar till politiken. I november offentliggjorde Wyborcza en bandinspelning där dåvarande Finansinspektionens chef Marek Chrzanowski hördes lova att affärsmannen Czarneckis banker skulle lämnas ifred mot 40 miljoner złoty och en anställning åt en förtrogen jurist. De båda herrarna gick sedan till Centralbankens chef Adam Głapiński för att slutföra avtalet. Chrzanowski står nu anklagad för korruption och för att ha överskridit sina befogenheter m.m.

Głapiński har även problem med att hans kvinnliga assistenter uppbär skyhöga löner trots att de saknar kompetens. Han vägrar avgå och han vägrar offentliggöra sin löne- och personalpolitik.

Hotelser och stämningar har för det populistiska PiS blivit ett sätt att övertyga sina väljare om sin och deras egen förträfflighet. Och att mörka det som pågår bakom de politiska kulisserna. Men det har också blivit ett verktyg för att tysta ner oberoende medier och journalister.

Dorota Tubielewicz Mattsson