Religionsfriheten i Polen bedöms i amerikansk rapport

Den amerikanska Byrån för Mänskliga Rättigheter har upprättat en rapport om religionsfriheten i världen under 2015, och en del av den handlar om Polen.

Rapporten inleder med en noggrann genomgång av det rättsliga läget – att grundlagen stadgar religionsfrihet och att alla ska ha samma rättigheter oavsett religion – och tar sedan upp några tendenser.

Det första är att återlämnandet av egendom, som konfiskerades av den kommunistiska regimen efter andra världskriget, går mycket långsamt. Det gäller både privata fastigheter och fastigheter som tillhört någon av de 176 religioner som finns registrerade i landet, framför allt det judiska samfundet och den lutherska kyrkan. Ärendena kompliceras i många fall av att bostadsområden, sjukhus och skolor har byggts på till exempel forna judiska begravningsplatser.

Det andra är populistledaren Paweł Kukiz uttalande i radiodebatt om att de stora demonstrationerna mot regeringen finansierades av en ”judisk bankir” – senare specificerade han det till att han menade den amerikanske finansmannen George Soros.

Det förekommer olika former av aggressivitet och vandalisering mot judar och muslimer, men åklagarna lägger ofta ner fallen, inte för att man bagatelliserar brottet utan för att man inte kan identifiera förövarna. Enligt icke-statliga organisationer (NGO) blir rättsväsendet i Polen allt bättre på att utreda antisemitiska brott. Identifierade brottslingar dras inför rätta och döms.

Ett pikant fall är när författaren till boken Hur jag blev kär i Adolf Hitler dömdes till 30 timmars samhällstjänst per månad i ett halvår för att med sin bok ha främjat fascism och uppviglat till hatbrott; ett annat gäller sångerskan Dorota Raczewska, som för ett par år sedan sade att Bibeln skrevs av några som drack för mycket vin och rökte hasch. Hon dömdes för att ha sårat religiösa känslor och överklagade. Men enligt Högsta Domstolen är förbudet mot att såra religiösa känslor en berättigad inskränkning av yttrandefriheten.

Utredningen av antisemitiska kommentarer på internet om förre utrikesministern Radosław Sikorski och hans familj har emellertid lagts ner för fjärde gången under 2015. Ingen lag hade brutits, preskriptionstiden har gått ut och vi får inte tag i förövarna, motiverade åklagaren.

Politikern Janusz Korwin-Mikke gjorde Hitlerhälsning i EU-parlamentet – det är inte klart om han åtalas, men han avstängdes i tio dagar från parlamentet.

Efter en genomgång av polska historieböcker har judiska organisationer påpekat att det finns både öppet och dolt nationalistiskt och diskriminerande innehåll i läroböckerna, vilket kan öka fördomar och antisemitism. Dessutom hänger korset kvar i det sekulära parlamentets sessionssalar, liksom i många offentliga byggnader och skolor.

Man ser också antimuslimskt och antisemitiskt beteende inom idrottsvärlden med rasistiska och invandrarfientliga slagord från supporterklubbarna.

I Wrocław fick polisen kritik för passivitet när en nationalist brände en docka som föreställde en judisk man. Nationalisten är identifierad, men man har ännu inte avgjort om han ska åtalas.

Det förekommer vandalisering av katolska, muslimska och judiska institutioner utan att polisen vidtagit åtgärder. Men den kvinna som placerade ut grishuvuden vid Muslimska kulturcentret i Warszawa har gripits.

Polska rådet för kristna och judar har arrangerat flera konferenser för att främja tolerans och förståelse, liksom den katolska och ortodoxa kyrkans bilaterala kommission. Biskopskonferensen har fördömt antisemitism i ett herdabrev, och katolska kyrkan har varje år en judisk och en muslimsk dag över hela landet då man arbetar för att öka förståelsen mellan anhängare av olika religioner.

Enligt opinionsundersökning förra året tycker 56 % av befolkningen tycker illa om muslimer och 38 % ogillar judar.

Men det finns också positiva saker – president Andrzej Duda har flera gånger deltagit i evenemang som arrangerats av olika religiösa grupper. Regeringen och staden Warszawa fortsätter att finansiera driften av Museet för de polska judarnas historia, Polin. Regeringen ingår också i International Holocaust Association, som arbetar för försoning och för bättre relationer mellan religionerna.

Rapporten avslutas med en förteckning över amerikanska diplomaters insatser för att främja religionsfriheten i Polen. (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor och wB aug 16)