Revolution i det polska skolsystemet

Den nya regeringen har inte bildats ännu men redan talas det om en omfattande skolreform, som går ut på att konstruktionen med de så kallade gymnasierna, dvs. klasserna 7-9, ska avskaffas. Det kan man göra redan från 1 september 2016, hävdar partiet Lag och Rättvisa (PiS), som nu tar över regeringsmakten efter valsegern förra söndagen.

Idag har Polen en 6-årig grundskola som följs av ett 3-årigt gymnasium (motsvarar det svenska högstadiet). Den delen är obligatorisk, därefter kan man fortsätta till en gymnasieskola. Det vill PiS ersätta med ett så kallat tre gånger fyra-system, dvs. fyra plus fyra klasser inom grundskolan och fyra klasser av gymnasieutbildning. I ett så kallat spiralprogram ska eleverna upprepade gånger gå igenom samma ämnen och frågeställningar under den 12-åriga utbildningen. Denna revolution inom skolutbildningen bygger även på den inom PiS utbredda uppfattningen att klasserna 7-9 är nästen för ungdomsbrottslighet, bristande moral och andra helvetiska påfund.

Förslaget har bemötts med hård kritik från lärare och föräldrar lika väl som experter. Föräldrarna är rädda för att de större eleverna ska ha dåligt inflytande på minstingarna i skolan. Lärarna säger att det som krävs är större ekonomiska resurser och inte en revolution som vänder upp och ner på hela skolsystemet. Upp till 100 000 tjänster beräknas försvinna, och reformen kommer att generera stora kostnader som ingen tänker på nu.

För att lösa de pedagogiska problemen måste pedagogernas och psykologernas ställning stärkas, säger Sławomir Broniarz på polska Lärarförbundet. Det är inte på gymnasierna (årskurs 7–9) som problemen med våld och aggressivitet är störst, påpekar han, det är i de högsta klasserna i grundskolan (årskurs 5–6).

Enligt internationella undersökningar som PISA eller Pearsonrapporten visar det sig att de polska gymnasierna är mycket effektiva och Polen uppnår de bästa utbildningsresultaten i Europa just i den åldersgruppen. Polen har blivit en förebild för många i Europa när det gäller undervisning i klasserna 7-9.

Men allmänheten anser att gymnasierna är dåliga: i en undersökning från 2014 visade det sig att 60 % av de tillfrågade ville avskaffa gymnasierna och återgå till det gamla systemet med en åttaårig grundskola följd av 3 års gymnasieskola.

Nu vill PiS gå denna allmänhet till mötes, vilket kommer att kosta samma allmänhet miljarder złoty i nya läroplaner och läroböcker.

En annan viktig fråga är läroböckerna i historia som PiS länge har kritiserat. PiS ”historiepolitik” bygger på att man ska fostra unga polacker i ”sann patriotisk anda”. Partiet vill till och med upprätta en institution som ska ägna sig uteslutande åt att revidera läroböcker och läroplaner.

Det känns bekant på något sätt och påminner om såväl PiS regeringstid 2005-2007 som om kommunisttiden.

Många unga protesterade då. Vi får se hur det blir nu. När allt kommer omkring var det i stor utsträckning de unga som lade sina röster på PiS.

Och lärarna?

Jag hoppas att vi inte förblir passiva och bara låter dem röra om i vårt arbete, konstaterar Sławomir Broniarz.

Känslan av obehag är desto starkare då man betänker att det är idel politiska beslut. Lärare och experter har inte ens tillfrågats. Ideologin börjar alltså återigen bestämma över alla livets sfärer.

Dorota Tubielewicz Mattsson