Ros och ris under Macrons statsbesök i Polen

Frankrikes president Emmanuel Macron och Polens premiärminister Mateusz Morawiecki. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Piotr Tracz, wikipedia.

Frankrikes president Emmanuel Macron har varit på statsbesök i Polen. Han har haft överläggningar med president Duda och premiärminister Morawiecki.

Macron har tidigare varit skarpt kritiserat reformer som PiS-regeringen genomfört: domstolsreformerna som underminerar rättssäkerheten, flyktingpolitiken osv. Men vid besöket i Warszawa fokuserade han på frågor där de två länderna har gemensamma intressen och därför borde kunna samarbeta.

  1. En viktig fråga är jordbruksstödet som många EU-länder vill minska – bland dem Sverige. Men Frankrike och Polen är båda jordbruksländer och de vill åtminstone ha kvar stödet på den nuvarande nivån.
  2. Nato har Macron har tidigare förklarat hjärndött, men nu säger han att han naturligtvis stödjer både Nato och förstärkningen av dess östra flank, dvs. Polen. Det har varit en av PiS-regeringens hjärtefrågor – av oro för ryska aggressioner arbetade regeringen för några år sedan hårt och framgångsrikt för att få fler Natotrupper permanent stationerade i Polen och de baltiska länderna.
  3. Klimatet och kolet– under den kommande budgetperioden gör EU en enorm satsning på klimatomställning och Polen, vars huvudsakliga energiproduktion är baserad på det inhemska kolet, behöver stora ekonomiska bidrag för att kunna lämna kolet. Macron lovade att lobba för ett kraftfullt ekonomiskt stöd till Polen.
  4. Den franske presidenten föreslog också att arbetet i den s.k. Weimartriangeln ska återupptas.
    Weimartriangeln bildades 1991 som ett organ för samarbete mellan Frankrike, Tyskland och Polen – ett sätt att stötta Polen efter kommunismens fall. Arbetet har med jämna mellanrum gått i stå på grund av gnissel mellan de tre länderna, men nu ska man ta nya tag.
  5. Macron tog också upp den brännheta Domstolsreformen. Han har tidigare varit mycket skarp i sin kritik mot den polska regeringen, men nu anslog han en försonligare ton och uppmanade regeringen att intensifiera samtalen med Bryssel för att få frågan ur världen.

På presskonferensen efteråt talade han varmt om vad man åstadkommit under diskussionerna.

Vi tre stora europeiska stater kan föra en konstruktiv dialog och göra vårt Europa starkare, mer suveränt och effektivare, sade han.

Premiärminister Morawiecki var också nöjd.

Det är bra att de tre länderna nu närmar sig varandra, tillsammans utgör vi trots allt 42 % av EUs befolkning, konstaterade han.

Och president Duda tillfogade: Nu ska EU bli så bra att inget land vill lämna unionen.

Det var den ena delen av statsbesöket. Tonvikten låg på vad de två länderna har gemensamt.

Dagen efter föreläste Macron inför studenterna i Kraków. Då underströk han att EU inte bara är en gemensam marknad, utan också gemensamma värderingar, och att Polen liksom alla andra måste respektera dessa värden. Han uppmanade studenterna att inte bara vara unga polacker utan också unga européer. Han påminde om att EU är ett fredsprojekt och att vi måste hålla på de gemensamma värderingarna.

Annars faller vi snart samman, sade Macron, och Europa blir en grogrund för de nationalistiska rörelser som tidigare har lett till så blodiga katastrofer.

Frågan är naturligtvis vad Macron ville uppnå med sitt statsbesök.

Först och främst ville han kanske se om man kan få in Polen på rätt väg när det gäller Europas demokratiska värderingar genom att tala om gemensamma intressen. Det gick väl sådär.

I polska medier gillar man Macrons initiativ, men påminner om att han varit synnerligen kritisk tidigare.

Polskie Radio, som styrs av regeringspartiet, skriver att Tysklands inflytande i Centraleuropa har ökat och att Paris därför närmar sig Polen – och det är första gången som Frankrike behandlar Polen som en likställd partner.

Likaledes statliga TVPunderstryker att Frankrike behöver stöd av Polen för att kunna bygga upp ett gemensamt europeiskt försvar.  

Tidningen Polityka undrar om Polen verkligen vill ha mer samarbete – Polen vill ju ha mer makt åt nationalstaterna, inte ökat samarbete.

Franska medier tycker att Macron var inställsam under samtalen med de polska toppolitikerna. Den förre presidenten, François Holland, ställde ju in ett planerat statsbesök 2016 när Polens dåvarande försvarsminister Antoni Macierewicz abrupt bröt ett kontrakt om köp av stridshelikoptrar och i stället placerade ordern i USA.

Men Macron är realpolitiker och inser att förhandlingar och samtal leder längre än konfrontation och sväljer förtreten över det brutna avtalet. Nu är det framtiden som gäller, och han vill helst ha med sig Polen, som nu är en av EUs största ekonomier, i båten.

Gunilla Lindberg