Rysk roulette på de polska vägarna

Polacker löper tre gånger så stor risk att dö i en trafikolycka som britter, danskar eller svenskar. Risken för en fotgängare eller cyklist är till och med fyra gånger så stor. Var femte person som dödas i trafiken i EU omkommer i Polen. Det framgår av en färsk undersökning från polska Trafiksäkerhetsrådet (Krajowa Rada Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Risken för att en polack ska dö i en bilolycka är tre gånger större än för en britt eller svensk. Polen ligger längst bak på rankinglistan över trafiksäkerheten i Europa. Bara Rumänien är det värre …

Om ett flygplan skulle störta och samtliga 65 polacker ombord dog, hade alla talat om det, konstaterar tidningen Gazeta Wyborcza. Det hade blivit våldsamma reaktioner från makthavarnas sida, det hade blivit nationalsorg. Men precis så många polacker dör varje vecka på landets vägar. En katastrof som sprids i tid och rum påverkar inte människors fantasi i lika hög grad. Polisen dämpar dessutom oron genom att hävda att antalet trafikolyckor avtar varje år, skriver tidningen.

I Europa sjunker antalet trafikolyckor med åtta procent varje år. I Polen sjunker det med sex procent. Därmed ökar skillnaden mellan Polen och övriga Europa. Även i länder som Litauen, Grekland och Cypern är vägarna nu säkrare än Polen. 2013 förlorade Polen dog 3300 personer i trafikolyckor. Polackerna spelar rysk roulette på vägarna.

Det finns medel att motarbeta detta enorma problem, men det saknas politisk vilja, säger en statlig chef till Gazeta Wyborcza. Man riskerar att förlora väljare. De polska bilförarna vill ha billigare bensin, fler parkeringsplatser, fler motorvägar. När det kommer till säkerheten blir man mer svävande; det är viktigt, men det blir ändå nej till trafikradar, nej till högre böter, nej till hastighetsbegränsningar. Och det är när allt kommer omkring de bästa åtgärderna för att minska antalet trafikolyckor med dödlig utgång på bästa och snabbaste sätt, tillägger den anonyme chefen.

Motståndet mot hårdare åtgärder kommer av att man tror att polackerna har det sämre än i övriga Europa: sämre vägar och brist på motorvägar, trafikstockningar etc, menar den anonyme experten.

Ingenstans i Europa bryter man så frekvent mot hastighetsbegränsningar som i Polen. 83 procent av bilförarna gör det inom tätbebyggt området; 62 procent ser inget ont i det. Det är huvudanledningen till de höga tal dödstalen i trafiken. Dödsfall som dessutom kostar landet 34,5 miljoner zloty (ca 72 miljoner SEK).

Vilket motsvarar 870 kilometer ny motorväg …

Det är dags att satsa på prevention!

Dorota Tubielewicz Mattsson