Säkerhetstjänsten och Konstitutionsdomstolen

En av Kaczyńskis hanrtlangare är domaren och f.d. säkerhetsagenten Mariusz Muszyński. Ordförande i Konstitutionsdomstolen är Julia Przyłębska, som utnämndes av president Andrzej Duda för ett år sedan. Men den som styr tycks vara ledamoten Muszyński, som tillsattes sedan en annan domare fått maka på sig.

Polens ambassadör i Tyskland Andrzej Przyłębski , Konstitutionsdomstolens ordförande Przyłębska och vice ordföranden Mariusz Muszyński.
Montage. wB.

Konstitutionsdomstolens ordförande Julia Przyłębska misstänks vara agent för säkerhetstjänsten, och domaren Mariusz Muszyński som mot gällande regler utsågs av PiS till ledamot ska sedan mitten av 1990-talet vara hennes ”ledande officer”. Det visar en granskning som tidningen Gazeta Wyborcza har gjort.

Redan för ett år sedan avslöjades att Muszyński inför parlamentet förtigit sin verksamhet inom säkerhetstjänsten. Dessutom placerades han tillsammans med Przyłębska i Konstitutionsdomstolen för att kontrollera en av landets allra viktigaste rättsliga institutioner. Syftet skulle vara att förmå domstolen att underkasta sig makthavarnas intressen.

Tidningen har tagit del av dokumentation som visar att Muszyński ända sedan 1990-talet varit Przyłębskas kontaktperson inom säkerhetstjänsten. Båda arbetade på polska ambassaden i Berlin (för inte så länge sedan avslöjades att Przyłębskas man, som idag är Polens ambassadör i Tyskland, också är agent).

Det var via Przyłębskas man som säkerhetstjänsten börjar intressera sig för henne. När paret Przyłębski på 90-talet hamnade i Berlin togs de om hand av Muszyński som ska bevaka och leda dem där. Han ledde den polska representationens juridiska avdelning och som agent skulle han övervaka spionnätet på ambassaden och konsulatet.

Paret Przyłębski associerades på 1990-talet med den postkommunistiska Förenade vänstern (SLD). Andrzej Przyłębski, expert på tysk filosofi, skulle öppna upp ambassaden för den tyska kulturen och vetenskapen. Juristen Julia Przyłębska skulle ägna sig åt juridiska frågor. De hade nära kontakter med Muszyński men det är oklart om de var medvetna om hans dubbla roll på ambassaden. Muszyński begärde hos sina överordnade inom säkerhetstjänsten att få göra Julia Przyłębska till ”personlig informationskälla”.

Men hans diplomatiska karriär tog abrupt slut. På Tysklands begäran skickades han hem – kanske avslöjades han när han försökte han värva en tjänsteman på tyska UD. Han förlorade då sin tjänst på polska UD.

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) hösten 2015 kommer till makten blir det ett gyllene tillfälle för Muszyński och paret Przyłębski att på nytt göra karriär. Muszyński återvänder till UD som utrikesminister Witold Waszczykowskis rådgivare i tyska frågor. Plötsligt blir han mycket arrogant och nedsättande mot Tyskland. Andrzej Przyłębski blir nu en hängiven anhängare av PiS och av försvarsminister Antoni Macierewicz konspirationsteorier om flygolyckan i Smolensk. Hans fru Julia hyser agg mot sina domarkolleger som på ett negativt sätt bedömt hennes verksamhet som domare.

Przyłębska och Muszyński träffas igen, den här gången i Konstitutionsdomstolen: hon handplockas till posten som ordförande och han väljs till domare och vice ordförande. Därvidlag får han en tjänst som redan är upptagen, och en av den förra regeringen tillsatt ledamot i domstolen får maka på sig.

Hösten 2016 avslöjar Gazeta Wyborcza att Muszyński förtigit sitt engagemang inom säkerhetstjänsten inför parlamentet. Oppositionen protesterar förgäves och regeringens koordinator för säkerhetstjänsterna, Mariusz Kamiński, säger att Muszyński inte arbetar för säkerhetstjänsten. Om det förflutna säger han inte ett ord.

I december 2016 blir Julia Przyłębska förste ordförande i Konstitutionsdomstolen (KD) och Mariusz Muszyński vice ordförande. Men inifrån Konstitutionsdomstolen kommer uppgifter om att det är Muszyński som är den verklige ordföranden. Det är han som inför kontroll av tjänstekorrespondensen, det är han som kontrollerar de anställdas konton i sociala medier och det är han som beordrade registrering av varje person som kommer in och ut på Konstitutionsdomstolens område. Enligt tidskriften Newsweek sparkar Muszyński personligen ut mångåriga medarbetare med motiveringen att de ”inte passar in”.

Den privata tv-stationen TVN24 avslöjade nyligen att såväl PiS-politiker, med stort intresse av att KD följer partiets beslut i viktiga ärenden, som säkerhetsminister Kamiński är frekventa gäster i Domstolen. Kamińskis besök förvånar: KD är i färd med att avgöra huruvida presidentens benådning av honom var förenlig med grundlagen eller inte.

Detta ger en liten inblick i den av PiS-styrda verkligheten, en verklighet som alltmer fjärmar sig från demokratin. Det är oacceptabelt ut både etisk och politisk synvinkel. Men för Jarosław Kaczyński och hans parti är det en garanti för fullständig lojalitet när människor med den typen av förflutet styr Konstitutionsdomstolen. Att ha hållhakar på dem är bekvämt – man kan ju alltid bli av med och misskreditera dem. På samma sätt hanterar han medborgarna. Att dela in dem i bättre och sämre, verkliga polacker och ”antipolska element” är ju metoder som användes flitigt under det 40-åriga kommuniststyret. Det är ett välbeprövat mönster som Kaczyński lärt sig i sin ungdom under kommunisttiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson