Samling kring Sheriffen

sheriffen200Sheriffen i filmen med samma namn, som spelades av Gary Cooper, blev en viktig symbol i det första halvfria valet i Polen 1989, och på själva 20-årsdagen av denna historiska händelse samlades en skara intresserade till ett seminarium i Absalonhuset i Lund. Samtidigt pågick i Gdansk en stor konsert med Bob Geldof.

Arrangörer var Mattias Nowak, doktorand i polsk högerextremism, Erik Hedling, professor i filmvetenskap och Mariusz Byra från polska filmklubben Polonäs som visade filmen Från Solidaritet till frihet, en officiellt sanktionerad dokumentär om Polens dramatiska historia från 1939 till 2005, då Polen blev medlem i EU. Filmen, som är gjord av Krystyna Mokrosinska, är samtidigt ett inlägg i debatten om var kommunismens fall tog sin början. Polackerna är angelägna att framhålla att Berlinmurens fall i november inte var avgörande för den historiska process som efter nästan ett halvsekel åter enade Europa.

Eftersom filmen gjorts i Polen, framhäver den starkt den katolska kyrkans roll i motståndet. Trots att under Stalintiden tusentals präster och kardinal Stefan Wyszynski (f.ö. avlägset släkt med Moskvaprocessernas hänsynslöse åklagare Andrej Vysjinskij) sattes i fängelse, kunde kyrkan inte krossas. En mycket betydelsefull händelse var påvevalet 1978, då Karol Wojtyla blev påven Johannes Paulus II. Den brittiske historikern Timothy Garton Ash har sagt: Utan påven ingen Solidaritet. Utan Solidaritet ingen Gorbatjov, och Gorbatjov har själv medgivit: Utan påven hade dessa händelser inte varit möjliga.

Erik Hedling, som följde händelserna från Sverige, tog djupa intryck av Wajdas filmer Marmormannen och Järnmannen liksom av det tidigare verket Aska och diamanter. Han berättade också hur betydelsefull filmskolan i Lódz var för den polska efterkrigsfilmen. De polska filmarna gick inte i regimens ledband men fick också kämpa hårt för att få sina verk finansierade.

När påven för första gången kom till sitt hemland 1979, gjorde han ett uttalande som betecknats som första spiken i kommunismens likkista. Det var vid en av de friluftsgudstjänster, som bevistades av hundratusentals jublande landsmän.
Vid mikrofonen sade Johannes Paulus:
-Låt Din Ande komma ner och förnya denna jords anlete, detta lands anlete…

Två år senare skadades påven svårt då han mitt på Petersplatsen sköts på nära håll av turken Mehmet Ali Agca. Vem som låg bakom attentatet har aldrig blivit tillfredställande klarlagt men därefter färdades påven aldrig mer i en öppen bil.

En annan viktig faktor i vägen mot demokrati var grundandet av KOR, Kommittén för arbetarnas försvar 1976 efter den svåra strejken i Radom, söder om Warszawa, då de strejkande satte eld på partihögkvarteret. Detsamma gjorde varvsarbetarna i Gdansk 1970 men med den skillnaden att de intellektuella då inte kom till deras försvar. Det var det avgörande i Radom, där välkända advokater ställde upp gratis för de åtalade som allesammans var fattiga arbetare.

KOR inspirerade Charta 77 i Tjeckoslovakien och Ruch i Ukraina, påpekade Maria Paulsson, tdigare polsk lektor i Lund, medan hennes tjeckiska kollega Miloslava Slavickova framhöll att den tjeckiska motståndsrörelsen mot kommunismen, som aldrig var lika stor som den polska, beundrade aktivistena inom Solidaritet. För bägge rörelserna var stödet från utlandet avgörande, särskilt för medlemmarna av Charta 77.

Efter det demokratiska genombrottet grundades IPN, Nationella Minnesinstitutet, som skall utreda både de nazistiska och kommunistiska regimernas brott mot Polens folk. Tyvärr gjorde bröderna Kaczynski en ren politisk utnämning av IPN:s ledning vilket resulterade i att en stor del av anslaget nu går till att söka leda i bevis att Lech Walesa varit i hemliga polisens tjänst som agent under täcknamnet Bolek. Miloslava Slavickova påpekade att det i Tjeckien finns en liknande institution samt att EU anbefallt inrättande av dylika i varje medlemsstat! Men hon ansåg, att de behövs i unga länder som Polen och Tjeckien.

popieluszkohelUtom den allra yngsta generationen, som föddes efter 1989, uppvisar polackerna ingen historietrötthet. Tvärtom har nyligen en film om prästen Jerzy Popieluszko, som brutalt mördades av hemliga polisen 1984, spelats in. Där framställs han som James Bond, men Hedling framhöll att historiska filmer säger mer om den period i vilken de görs än den period de utspelar sig i.

Om den återkommande frågan om Wojciech Jaruzelski talar sanning då han hävdar att han i sin militärkupp den 13 december 1981 skyddade Polen mot en sovjetisk invasion, kunde Mattias Nowak inte ge besked.

Källorna ger olika uppgifter, men Mariusz Byra framhöll att överste Kuklinski, som deltog i förhandlingarna med Breznjev och sedan hoppade av till USA, stödde Jaruzelskis uppgifter.

Alla var däremot eniga om att polackerna inte kan sälja sin egen historia!

Gunnel Arbin