Schetyna: EU, säkerheten och Moskva

Utrikesministern Schetyna väckte uppseende med sitt uttalande om Auschwitz. Foto: PO, wikipedia.

Utrikesministern Schetyna lade fram Polens utrikespolitik i parlamentet.
Foto: PO, wikipedia.

Utrikesminister Grzegorz Schetyna stakade på torsdagen ut Polens utrikespolitik för 2015 i parlamentets andra kammare, sejmen. Där tog han upp frågan om landets roll inom EU, han talade om säkerhetsfrågor och beklagade de försämrade relationerna med Moskva, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Under de senaste 25 åren har Polen genomgått en säker och dynamisk utveckling tack vare våra egna stora satsningar och gynnsamma förhållanden utomlands. Med våra allierade i Nato och EU kan vi framgångsrikt hantera utmaningar och därigenom garantera landets säkerhet, sade utrikesministern.

Polen kommer att spela en aktiv roll i diskussionerna om en reformering av EU, underströk han, och vi kommer att motsätta oss att det skapas nya uppdelningar inom unionen.

Finanskrisen har lyft fram behovet av strukturella reformer som gynnar den ekonomiska tillväxten, sade Schetyna. Vi är angelägna om att Europafonden för strategiska investeringar snabbt ska komma igång, att EUs ambitiösa digitala agenda ska verkställas och att kapitalmarknaderna ska integreras bättre. Och – på tal om den gemensamma valutan – Polen har åtagit sig att ansluta sig till euron i framtiden, och det åtagandet finns fortfarande kvar. Därmed deltar vi i utformningen av eurozonens nya arkitektur, och jag vill gärna försäkra att nästa steg kommer att vidtas utifrån polska intressen lika väl som från eurozonens stabilitet och förutsägbarhet.

Vad gäller relationerna med Moskva måste jag med sorg i hjärtat konstatera att förbindelserna är nerkylda, sade utrikesministern. Bortsett från Ukrainakrisen har vi också mordet på oppositionspolitkern Boris Nemtsov och det faktum att Kreml genomför kränkande kampanjer för att störa polska medier.

Jag vädjar till polska nyhetsredaktioner att vara måttfulla och använda sitt sunda förnuft när man tar upp ämnen som framställer Polen negativt, som ska provocera fram en reaktion eller dra uppmärksamheten från viktiga frågor, sade Schetyna.

Polen stöder de internationella ansträngningarna att stoppa den ryska expansionen i östra Ukraina, sade utrikesministern och varnade för en fryst konflikt. Han nämnde också att Polen satsar 130 miljarder zloty (325 miljarder svenska kronor) på modernisering av krigsmakten fram till 2022, och att cirka 10 000 NATO-soldater – 3000 från USA – deltar i övningar i Polen under 2015. (Polskie Radio 23 april 15)