Senaten godkände antivåldskonventionen

Den polska senaten godkände på torsdagen Europakonventionen mot våld mot kvinnor och i hemmet.

Biskoparnas protester och hundratals mail som skickades till senatorerna var förgäves.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Förgäves var också det största oppositionspartiets PiS (Lag och Rättvisas) uppmaningar att förkasta detta ”omänskliga dokument som strider mot den mänskliga naturen och som hotar den kristna civilisationen”. Senaten beslöt under torsdagskvällen att ratificera Europarådets konvention som ska begränsa våldet mot kvinnor.

Frågan var hur många senatorer från regeringspartiet PO (Medborgarplattformen) som skulle rösta emot konventionen. Man misstänkte att det skulle röra sig om fyra till fem senatorer, vilket inte skulle påverka slutresultatet. Och nu har senaten godkänt lagförslaget.

Konventionens motståndare hävdar att dess huvudsyfte är inte kampen mot våldet utan att tvångsinföra jämställdhetsideologin.

Konventionen är kristendomsfientlig och kan begränsa föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn som de vill. Det finns skäl att misstänka att detta är ett försök att störta vår civilisation, sade Kazimierz Wiatr från PiS. Det är upprörande att vi i vårt älskade fosterland måste försvara den tusenåriga kristna traditionen. De argument som konventionens anhängare använder rör om i det mänskliga psyket genom att tala om att det förekommer våld i Polen. I vårt land ligger våldet på 19% medan i Sverige och Norge ligger det på 49%, hävdade Stanislaw Kogut från PiS. Han nämnde dock inte vilken statistik han hänvisade till.

Senatorerna från PiS åberopade sig på biskop Artur Mizinskis brev på onsdagen, där han uppmanade senatorerna att förkasta konventionen eftersom den ”hotar Polens suveränitet”.

Ingenting kunde emellertid stoppa senatorerna. 49 röstade för antagandet av konventionen och 38 emot. En lade ner sin röst.

Efter parlamentets och senatens godkännande hamnar nu dokumentet hos president Bronislaw Komorowski som har tjugoen dagar på sig att skriva under.

Presidenten har tidigare gjort klart att han, innan han skriver på, först vill kontrollera så att konventionen inte strider mot konstitutionen. Och det trots att det redan finns två utlåtanden som styrker dess överensstämmelse med den polska grundlagen.

Inom PO råder det en övertygelse om att Komorowski skriver på för vinna röster inför det kommande presidentvalet i maj. Röster från vänsterorienterade samt liberala väljare kan hjälpa honom att vinna redan i valets första omgång.