Ser Sverige med andra glasögon

SSFMarian Radetzki
Sverige, Sverige! Fosterland?
En biografisk studie i integration
Dialogos Förlag 2005

Marian Radetzki, den kände ekonomiprofessorn, har i sin bok Sverige Sverige! Fosterland? skrivit om sina upplevelser i och tankar om Sverige och hur flytten till Sverige påverkat hans liv. Boken tar upp ett antal händelser och tema som påverkat honom i särskilt hög grad.

Detta är en berättelse om en man och hans integration i Sverige. Radetzki är själv inte säker på att han är fullständigt integrerad i det svenska samhället. Boken har även en del humoristiska anekdoter att fnissa eller skratta högt åt. På det hela taget är detta en fascinerande berättelse om en man som upplevt oerhört mycket och en intressant bok värd att läsa.

Marian Radetzki föddes i Warszawa och var tvungen att fly till sin farbror i Sverige 1946, när hans mor dog i kriget. Han beskriver hur det var i Polen innan han kom till Sverige, en intressant skildring av krigstiden. Under sin studietid i Sverige hade han som fattig pojke ett starkt behov av att passa in, vilket gjorde att han snabbt lärde sig svenska.

Tre kapitel ägnas åt Marian Radetzkis erfarenheter av hur det är att arbeta som ”utlandssvensk” i ett annat land. Han tillbringade fyra år i Indien, tre år i Frankrike och ett år i USA.

Eja Bergman är civil-ekonom.

Eja Bergman är civil-ekonom.

Det är tydligt att Radetzki funderar mycket på Sverige som fenomen, svenskarna och sitt liv i landet. Man får känslan han inte tycker att det svenska folket alltid är tillräckligt reflekterande när det gäller sitt land och sina vanor. Eftersom han inte kom till Sverige förrän han var nio år och bodde utomlands i åtta, menar han att han har fått ett perspektiv på Sverige som inte många svenskar har. Han sätter på sig ett annat par glasögon som visar en annorlunda bild.

Eja Bergman