Sexuellt våld mer utbrett än man tidigare trott

Hela 91 % av kvinnorna över 15 år har upplevt någon form av sextrakasserier. Det visar en färsk rapport som stiftelsen Ster gjort om det sexuella våldet i Polen.

Resultatet motsäger tidigare uppgifter om att ca 25 % av de polska kvinnorna utsatts för sextrakasserier. Den dramatiska ökningen beror på att kvinnorna förr tillfrågades om allmänna erfarenheter av övergrepp.

Den nya rapporten bygger på frågor om situationer som tidigare inte ansetts vara regelrätta övergrepp: oanständiga förslag, skämt eller kommentarer om kvinnans kropp, blottning. Frågorna har också gällt våldtäkt och andra oönskade sexuella närmanden som kyssar, tafsande etc.

Det visade sig att över 60 % av de tillfrågade drabbats av blottare, oönskade kyssar och tafsande. Över 50 % har fått kränkande kommentarer om sina kroppar. Var femte kvinna, det vill säga hela 20 %, har blivit våldtagen.

Resultaten speglar den polska ”våldtäktskulturen”, säger Agnieszka Grzybek, en av författarna till rapporten. Vi vill förändra medvetandet – så att kvinnor vågar och kan göra motstånd mot sådant de upplever som övergrepp, och så att män lär sig att respektera deras gränser. Och vägen till förändring går genom utbildning och kunskapsspridning bland unga flickor.

Rapporten är dessutom ett svar på den europeiska rapport som The European Union Agency for Fundamental Rights gjorde år 2014. Polen framstod där ett föredömligt exempel, och länder som Sverige och Danmark toppade listan över sexövergrepp. Den polska högern jublade och menade att det inte finns några problem med sexövergrepp i Polen och de polska kvinnorna inte har något att klaga på. Men man tog inte hänsyn till den kulturella kontexten och hur mentalitetsskillnaderna påverkat respondenternas svar. I Polen råder en utbredd föreställning om att det är bara främmande män som våldtar. Inom en relation kan man inte tala om våldtäkt – i en relation ska kvinnan alltid vara sexuellt tillgänglig.

Polisens attityd till våldtagna kvinnor har förbättrats men man vill fortfarande ogärna ta emot anmälan om våldtäkt i hemmet.

Rapporten baseras på intervjuer med 451 kvinnor från fyra län. Urvalet var representativt vad gäller åldern, utbildningen och hemvisten.

Dorota Tubielewicz Mattsson