Själar i kyrkans fångenskap

Katolska kyrkan laddar nu inför presidentvalet på söndag – väljarna ska förmås att rösta på rätt kandidat. Polen är enligt grundlagen ett sekulärt land, men det hindrar inte kyrkans män från att med liv och lust försöka påverka den politiska debatten.

Ärkebiskop Stanisław Gądecki. Foto: wikipedia.

Ärkebiskop Stanisław Gądecki.
Foto: wikipedia.

Makten och dess representanter som inte respekterar den gudomliga lagen blir för eller senare ett gäng förbrytare. Det sa ärkebiskopen i Poznań, Stanislaw Gądecki,och citerade den helige Augustinus i söndagens predikan på Jasna Góra*. Och det blev mycket politik – dagarna 1–9 maj ber man i klostret för att Polen ska få en bra president och därmed också för att väljarna ska fatta rätt (sic!) beslut.

Att rösta är en katoliks rättighet men även hans plikt, påminde ärkebiskopen. Att frivilligt avstå från att rösta är en synd eftersom man då inte tar ansvar för sitt fosterland. Men det räcker inte med att bara rösta, man måste också rösta rätt!

Vad är då att rösta rätt?

Jo, menar Gądecki, troende katoliker ska välja kandidater med samma normer, eller som åtminstone inte motsätter sig den katolska tron, dess värderingar och moral.

Han läxade inte bara upp väljarna utan också prästerna.

De bör inte engagera sig i valkampanjen på någon sida, men de bör lägga fram etiska kriterier inför valet och förklara för de troende att de har ansvar för vad de röstar på, konstaterade ärkebiskopen. Och då menar jag framför allt familjen som bygger på en bestående förening mellan man och kvinna samt på försvar för livet från befruktningen ända till döden.

Kyrkan begränsar inte politikernas samveten när det gäller valet av tillfälliga medel för att lösa samhällsproblemen. Men en politiker med katolska värderingar får inte kringgå sitt samvete i fråga om en lagstiftning som strider mot den gudomliga lagen. Det vore en konformism och djupt förljuget om någon som medvetet och frivilligt agerar mot kyrkans läror också skulle ta emot nattvarden, menar Gądecki.

Vidare, hävdade ärkebiskopen, är det viktigt för en politiker med katolska värderingar att hålla sig till kyrkans läror, eftersom man då slipper ”valets schizofreni”, ett liv i två parallella och sinsemellan motstridiga världar. Man behöver inte ersätta den världsliga lagen med den kanoniska lagen, men om vi avvisar den gudomliga lagen hamnar vi till slut i fördärvet.

Kampen om polackernas röster förs alltså även i kyrkorna. Det räcker uppenbarligen inte med deras själar. De polska själarna i kyrkans fångenskap får allt mindre utrymme för intellektuell frihet. För det gäller att tänka rätt, inte fritt.

Dorota Tubielewicz Mattsson

* Jasna Góra är en av det katolska Polens heligaste platser, här avvärjdes på 1600-talet den svenske kungen Karl X Gustavs försök att inta klostret vid Częstochowa. I Polen anser man att klostret skyddades av Jungfru Maria. Efter slaget blev det allmänt uppror och med Svarta Madonnans hjälp fördrevs svenskarna ur landet.