Skolministerns historielektion

Det var antisemiter, inte riktiga polacker som brände ihjäl judar i Jedwabne år 1941. Även under Kielcepogromen var det nationslösa antisemiter som dödade judar, inte polacker.

Det sa skolminister Anna Zalewska med ett vackert leende i tv-programmet Kropka nad i (Pricken över i).

Det handlar om ”historiska förvecklingar” som ska lämnas åt historikerna, både politiker och journalister har ofta tendentiösa åsikter, sade Zalewska.

Men var inte antisemiterna polacker?

Man ska inte sätta likhetstecken mellan polacker och, svarade skolministern och uppmanade historielärarna att ha modet att ”lära ut fakta”.

Fakta om Jedwabne och Kielcepogromen är tydliga, klara och många gånger beskrivna. Polska bönder mördade judar i Jedwabne. Om det inte hade varit krig med allt det innebär skulle detta inte ha hänt. Förhoppningsvis. I Kielce deltog den kommunistiska milisen, soldaterna och civilbefolkningen (mobben) aktivt i pogromen. Det är historikerna eniga om, ingen ifrågasätter dessa historiska fakta. Förutom skolministern Zalewska.

Skolministern som själv är språkvetare hävdade dessutom att ordet ”stupa” är synonymt med ordet ”dö”. Samtliga polska lexikon säger att ”stupa” kan man enbart i krig och på slagfältet. Diskussionen startade när PiS-politikerna började tala om de stupade i Smolensk för att en gång för alla rista in i folks medvetande att Smolensk-katastrofen var en del av ett inte närmare specificerat krig och att offren dog i kampen för fosterlandet. Utan tvekan är det en avsiktlig och tydlig manipulering av språket och polackernas medvetande.

Det är svårt att avgöra om Zalewska helt enkelt inte känner till fakta eller om hon medvetet försökte undvika sanningen i sina svar. Hennes ålande och undvikande sätt talar snarare för det senare. Men faktum kvarstår att hon ljög om historiska fakta inför miljoner tittare. Därmed har hon förlorat all trovärdighet som minister och som människa.

Zalewska är också i egenskap av skolminister ytterst ansvarig för den polska skolans läroplan. Hon är alltså ansvarig för vad de polska barnen lär sig i skolan. Man kan bara föreställa sig vad det innebär om skolministern inte klarar av att få ur sig enkla och självklara historiska fakta för att de inte överensstämmer med regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) historiepolitiska utgångspunkter.

En effekt blir förstås att den unga generationen lär sig att inte respektera historiska fakta eftersom de kan manipuleras hur som helst. Vill man verkligen att polackernas nationella identitet ska byggas på förfalskade historiska fakta? Redan kommunisterna misslyckades med det. PiS kommer inte heller att lyckas men kan åstadkomma stor förödelse i den polska mentaliteten och det gemensamma historiska minnet.

En annan viktig sak är att uttalanden och uppträdanden som skolminister Zalewska gett exempel på kan urholka skolundervisningen. Lärare kan bli rädda att lära ut vissa historiska fakta eftersom deras överordnade förväntar sig en annan version av historien. Och rädda lärare är inga bra lärare.

De senaste månaderna har vi sett flera exempel på den nya historieskrivningen. Senast har polackerna och världen fått veta att det var den nuvarande regimens politiker som förde Polen in i Nato. PiS-ledaren Jaroslaw Kaczyński har just gett ut en bok om sin tvillingbror Lech Kaczynski som tragiskt omkom i flygolyckan i Smolensk. I boken berättar han för häpna läsare att det var Lech Kaczyński och inte Lech Wałęsa som egentligen var ledare för massrörelsen Solidaritet. Exemplen kan mångfaldigas.

Polen är definitivt återigen på väg in i det totalitära förtrycket.

Dorota Tubielewicz Mattsson