Skolreformen – en återgång till den totalitära staten

Skolminister Anna Zalewska, PiS. Foto: Adrian Grycuk.

Skolminister Anna Zalewska, PiS.
Foto: Adrian Grycuk.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har utlovat en skolreform, och nu visar det sig att den innebär en återgång till hur det fungerade under kommunisttiden. Det nuvarande systemet med en 6-årig grundskola följt av det obligatoriska gymnasiet (högstadiet) ska ersättas av en obligatorisk 8-årig grundskola och därefter ett 4-årigt gymnasium (liceum).

Kritiken är massiv både från lärare, experter, föräldrar och skolungdomar. På måndag går lärarna ut i strejk och organiserar protestmarscher över hela landet.

Avvecklingen av högstadierna ska komma igång redan nästa år och därför har skolminister Anna Zalewska snabbt gjort förändringar i skollagen.

Barnombudsmannen anser att effekterna av reformen kan strida mot grundlagen. Lärarförbundet (ZNP) pekar på de polska elevernas fantastiska resultat i internationella mätningar och på att gapet mellan de sämsta och de bästa eleverna minskat dramatiskt sedan man infört det nuvarande systemet med separata högstadier. Dessutom måste man räkna med att tusentals lärare kommer att sägas upp.

Inte nog med det. 99 akademiker som sysslar med skolforskning kritiserar ministerns brådska. Det vi lärt oss om skolarbete efter 1989 riskerar att gå förlorat, skriver forskarna. Departementet har inte diskuterat de nya läroplanerna med experterna, och skolministerns uppfattning att arbetet med nyckeldokumentet bara ska några veckor är orealistisk och oprofessionell. Läroplanen bör utvecklas av experter och inte av politiker. Och mycket riktigt – flera av de av PiS värvade experterna har redan dragit sig ur samarbetet just på grund av detta.

Ministern har i flera veckor försökt övertyga allmänheten att reformen nästan inte kommer att kosta någonting alls, men enligt kommunerna måste man räkna med minst en miljard złoty. Följaktligen har hon också dragit på sig kritik för att försöka dölja kostnaderna för reformen.

Ett annat problem är att Polen med stor sannolikhet kommer att tvingas lämna tillbaka EU-bidrag till ett stort antal skolprojekt från den förra skolministerns tid. Bidragen får man behålla om projekten fortsätter – vilket blir svårt efter att hela skolsystemet byggts om.

Lagrådet, som granskar alla lagförslag för att så att de inte kolliderar med befintlig lagstiftning, påpekar i en nio sidor lång skrivelse att Zalewskas lagändringsförslag är bristfälligt till såväl innehåll som struktur.

Kritiken mot Zalewskas skolreform är alltså massiv. Den goda förändringen ska även påverka skolan och göra de nya generationerna till lydiga, icke reflekterande nationalister, fromma katoliker som inte tolererar andras åsikter, drillade i landets nya av PiS omskrivna historia. De som är gamla nog minns mycket väl att det är totalitära staters sätt att skapa ett nytt samhälle.

Dorota Tubielewicz Mattsson