Slavistiken i Lund 100 år

Den 26 september firar Slaviska Institutionen i Lund hundraårsjubileum.

Program:

  • 9.00 – 9.20 Terho Paulsson, lektor em. i ryska: Sigurd Agrell – värmlandskavaljeren som blev den lundensiska slavistikens fader (läs också Terho Paulssons artikel om Sigurd Agrell och Slaviska Institutionen i Lund >>)
  • 9.25 – 10.25 Per Dunst-Andersen, professor i rysk lingvistik vid Handelshögskolan i Köpenhamn: Det russiske sprogs indre logik. Semiotik, kognition och perception.

10.25 – 10.40 Kaffe

  • 10.45 – 11.15 Lars Steensland, professor em. i slaviska språk: Rysk språkhistoria i nordisk belysning. Vad hade egentligen Älvdalens vikingar för sig i Ryssland?
  • 11.20 – 12.00 L’ubomir Durovic, professor em i slaviska språk: Karl XII:s Rysslandsfälttåg i skildring av ett ögonvittne, den slovakiske lutherske biskopen Daniel Krman

12.00 – 13.15 Lunch

  • 13.15 Fiona Björling, professor i slaviska språk: Överlever språkets betydelse för litteraturvetenskapen i den post-lingvistiska tidsåldern?
  • 13.50 – 14.20 Dorota Tubielewicz Mattsson, docent och lektor i polska: Tiden och rummet. Den polska litteraturen i Sverige.
  • 14.25 – 14.55 Kristian Gerner, professor i historia: Områdesstudier och östeuropaforskning från kalla kriget till den nya världsordningen.

15.00 – 15.20 Kaffe

  • 15.20 – 17.0 Paneldebatt under ledning av Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier: Öst- och Centraleuropa efter 1989 – och efter idag? Övriga deltagare: Sanimir Resic, docent i Öst- och Centraleuropastudier; Johan Dietsch, FD i historia; Tomas Sniegon, FD i historia; Niklas Bernsand, doktorand i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria.