Solidaritetshistorikern Jerzy Holzer är död

Idag, den 14 januari 2015, har Polen lidit ytterligare en stor förlust. Historikern och den demokratiska oppositionsaktivisten Jerzy Holzer har avlidit, 84 år gammal.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Holzer föddes 1930 i Warszawa i en assimilerad judisk familj. Som barn tillbringade han hela den tyska ockupationen i Warszawa tack vare hjälp från grannar och vänner. Familjen flyttade aldrig till gettot.

Efter kriget studerade han historia vid universitetet i Warszawa. Redan under studietiden anslöt han sig till det kommunistiska studentförbundet, ZMP, och senare blev han medlem i partiet. Holzer var övertygad om att kommunisterna skulle skapa social rättvisa. I efterhand hävdade han att partiet på universitetet fram till 1968 var öppet för diskussion och tankeutbyte. Genombrottet kom då filosofen Leszek Kolakowski efter kritik mot myndigheterna blev utesluten ur partiet och utsparkad från universitetet och i samband med Marshändelserna 1968.

Holzer förblev dock medlem i partiet fram till år 1979, då han lämnade tillbaka partilegitimationen. Han samarbetade då med KOR (Kommittén för arbetarnas försvar) och skrev för underjordiska tidskrifter som Biuletyn Informacyjny (Informationsbulletinen), Zapis (Anteckning) och Głos (Rösten).

Sedan år 1978 var han aktiv inom Polska Självständighetsalliansen (Polskie Porozumienie Niepodległościowe), en av de första organisationer i landet som tydligt formulerade Polens oinskränkta självständighet som sitt främsta mål. Självständighetsalliansen ville ha fullständigt oberoende från Sovjet, Polen skulle lämna Warszawapakten, införa demokratiskt statsskick och medborgerliga fri- och rättigheter, avskaffa censur samt införa marknadsekonomi.

År 1980 var han en dem som grundade Solidaritetsrörelsen vid universitetet i Warszawa. I samband med krigstillståndet den 13 december 1981 blev han fängslad. Två år senare publicerade han den första monografin över Solidaritetrörelsen, Solidarność 1980-1981. Geneza i historia (Solidaritet 1980–1981. Ursprung och historia). Boken blev översatt till flera språk, bland annat svenska.

Tillsammans med journalisten Adam Michnik, historikerna Andrzej Ajnenkiel och Bogdan Kroll satt han år 1990 i den kommitté som hade tillgång till det kommunistiska inrikesdepartementets arkiv. Kommittén bildades av dåvarande inrikesministern, Krzysztof Kozłowski.

Jerzy Holzer blev år 2005 anklagad för samarbete med den polska underrättelsetjänsten i mitten av 1960-talet. Han skulle rapportera om antipolska tendenser bland tyska akademiker. I en intervju med Gazeta Wyborcza har han erkänt att han samtyckte till samarbete av patriotiska skäl: han var övertygad om att det rådde revisionistiska och nyfascistiska stämningar i Västtyskland. Att verkligheten visade sig vara en annan insåg Holzer under sin vistelse där, och i rapporterna skrev han att de revisionistiska tendenserna bland tyska forskare var marginella. Efter ett år bröt han samarbetet med underrättelsetjänsten. Det finns inga spår av att han tillfogat någon skada med sina rapporter.