Solidaritetsutställning invigdes i Lund

Generalkonsul Stanislaw Cygnarowski, arrangören Hanna Jakowlew samt Janina Ahlgren och Jan Axel Stoltz, båda tidigare aktiva i Stödkommittén för Solidaritet under 1980-talet.

På onsdagen öppnades utställningen Fenomenet Solidaritet på Stadshallen i Lund.

Jan Axel Stoltz, som var ordförande i den svenska och sekreterare i den internationella Stödkommittén för Solidaritet, berättade om kommitténs arbete på 1980-talet. Från Lund skickades i hemlighet kameror till polska fotografer, och bilder som dokumenterade situationen i Polen smugglades tillbaka. Också tryckeriutrustning, kopieringsmaskiner, datorer och böcker fördes med hjälp av kommitténs medlemmar på hemliga vägar till Solidaritet och andra underjordiska organisationer inne i Polen.

För ett par år sedan överlämnades Stödkommitténs hela arkiv inklusive det fotografiska materialet, över 22 000 bilder, till historiestiftelsen Karta i Warszawa. I utställningen fanns bilder som kom just från Stödkommitténs samlingar.

Den officiella invigningen gjorde Polens nye generalkonsul i Malmö, Stanislaw Cygnarowski, som  underströk, att mycket av den utländska hjälpen till Solidaritet hade kommit just från Lund.

Många hade kommit till invigningen av Solidaritetsutställningen i Lund.

Jag är så glad att vi har fått detta på plats, sade Hanna Jakowlew, som är en av arrangörerna i Lund. Initiativet till att få utställningen till Sverige har tagits av medlemmar i Polska Lärarnas Förening i Sverige. Avsikten är att utställningen ska vara ett komplement i historieundervisningen.

Sergiusz Kazimierczuk från Nationella Minnesinstitutet (IPN) berättade därefter om verkligheten i Polen under det ”polsk-Jaruzelska kriget” – under den period då krigstillståndet varade. Föreläsningen tolkades av Jan Axel Stoltz.

Fenomenet Solidaritet visas i tre dagar i Stadshallen i Lund, 17–19 oktober. Den går därefter vidare till Göteborg där den visas 22–24 oktober på Polonia Center, Säveåns strandgata 4.

Janina Ahlgren och Jan Axel Stoltz, båda verksamma i Stödkommittén på den tiden, representerade Svensk-Polska Föreningen i Skåne som sponsrat utställningen i Lund.

Utställningen Fenomenet Solidaritet har tagits fram av IPN, den myndighet i Polen, som har till uppgift att undersöka och dokumentera nazistiska och kommunistiska brott mot den polska nationen 1939 – 1989.

Vänortsföreningen Lund–Zabrze, som också sponsrade utställningen, representerades av Joanna Nicklasson och Tor Johansson.

Gunilla Lindberg

Läs mer om Stödkommitténs arbete i Lund >>