Sparkad läkare kräver jobbet tillbaka

Den läkare, Bogdan Chazan, som för ett år sedan vägrade utföra legal abort på ett missbildat foster och därför sades upp från sin tjänst som sjukhusdirektör, har nu stämt Warszawa kommun. Han kräver att återfå sin forna post.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

I Polen finns en samvetsklausul som tillåter vårdpersonal att vägra befatta sig med aborter. I stället ska de hänvisa till ett annat sjukhus där patienten kan få behandling.

Chazan vägrade abortera det svårt skadade och icke-livsdugliga fostret, utan att anvisa en annan klinik som kunde utföra ingreppet. Kvinnan tvingades föda barnet och sedan se det dö under flera dagar.

Abort är mord på en oskyldig människa, hävdar Chazan, som under sin tidigare karriär utfört tusentalet aborter.

En viktig och hetsig diskussion följde i Polen. Den gällde åsiktsfriheten men även om en enskild person, i det här fallet läkare, har rätt att tvinga på andra sitt synsätt och utsätta dem för onödigt lidande. Sekulära lagar ställdes mot religionslagar och frågan om Polen ska vara en sekulär stat eller inte restes.

I sin stämningsansökan hävdar Chazan att han under sina tio år som sjukhusdirektör visat sig vara fullt kapabel att leda verksamheten och att det var hans förtjänst att många patienter valde just hans sjukhus. Han känner ingen skuld gentemot den patient som vägrades abort i en extrem svår situation. Han hade all rätt att hänvisa till samvetsklausulen, understryker han.

Min klient anser att han sades upp från sin tjänst på fiktiva grunder, säger Chazans juridiska ombud. Det är sannolikt att anledningen till uppsägningen var diskriminering på grund av hans livssyn.

På Chazans begäran hålls rättegången bakom stängda dörrar. Han hänvisar till läkarsekretessen.

I motiveringen till uppsägningen i juli 2014 står det att Chazan inte var patientens läkare. Som sjukhusdirektör hade han inte rätt att hänvisa till samvetsklausulen och vägra patienten laglig abort. Dessutom hade Chazan inte hänvisat patienten till annat sjukhus, vilket han enligt lag var skyldig att göra.

Chazan stämmer sjukhuset och inte kommunen trots att det är kommunen som har ansvaret för uppsägningen.

På åklagarmyndigheten i Warszawa pågår samtidigt en parallell utredning. Den gäller det faktum att Chazan utsatte en patient för omedelbar fara som kunde slutat med död eller allvarlig kroppsskada. De sakkunnigas utlåtanden har kommit in, meddelar åklagarmyndighetens presstalesperson Przemyslaw Nowak. Undersökningen pågår och Chazan kommer att förhöras i slutet av mars.