Stasiuks nya bok om livet i undre världen

Andrzej Stasiuk
Nio
Norstedts
Översättning: Tomas Håkanson
Med Andrzej Stasiuks förra roman, Världen bortom Dukla i minnet blir man överraskad av hans nyutkomna roman Nio – en brutalt realistisk skildring av Warszawas undre värld på det tidiga 1990-talet. Det är mycket action, i centrum befinner sig nio personer: en konkurshotad småbutiksägare, en knarklangare, stenrika knarkhandlare plus ett par unga kvinnor. Några tillhör det nya kapitalistiska systemets förlorare, andra är vinnare.

Stasiuk visar på ett gripande sätt människornas vilsenhet och utsatthet i det postkommunistiska samhället. Handlingen i Nio är simultan och avbryts av huvudpersonernas minnen från det förflutna, drömmar och fantasier.

Romanen kan verka stötande på grund av alla obsceniteter, vulgära uttryck och svordomar som delvis tonats ner i den svenska översättningen. Det oupphörliga krökandet och rökandet blir monotont i längden. En primitiv machoattityd härskar, kvinnorna betraktas som förbrukningsvara och faller offer för männens brutalitet och hänsynslöshet.

I romanen spelar staden med sina gator, kvarter och utkanter en framträdande roll. Den fula, smutsiga och förfallna omgivningen förvärrar människornas ensamhet och maktlöshet. Författarens avsky för Warszawa är påtaglig.

Maria Paulsson