Statliga medier manipulerar nyhetsflödet

tvp-info 150Med den nya medielagen har det nationalistiska regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) tagit över public service-medierna, och partiets förre propagandist Jacek Kurski har utsetts chef över den stora tv-koncernen TVP.

Många journalister har antingen sagts upp eller själva lämnat TVP i protest mot förändringarna, och manipulationerna i nyhetssändningarna har rapporterats i andra medier.

Nu har TVPs programråd under en vecka jämfört och analyserat nyhetsprogrammen i statligaTVP1 samt de två privata bolagen TVN och Polsat. Undersökningen har genomförts av Andrzej Krajewski, journalist, universitetslärare och expert på yttrandefrihet.

I TVP:s samtliga nyhetssändningar kunde han hitta minst en manipulation. Oftast handlade det om att förstora marginella fenomen eller att förbise andra. Till exempel försökte TVP intala sina tittare att EU-kommissionen brukar sammanträda nattetid, i likhet med polska parlamentets nattliga möten. Eller att sex av sammanlagt sju nyheter en dag var negativa nyheter om Tyskland.

TVP har inte korrigerat premiärminister Beata Szydłos uppgifter om en miljon ukrainska flyktingar i Polen, trots bestämd dementi från Ukrainas ambassadör i Polen. Man har inte heller nämnt att parlamentariker som försvarade den polska regeringens förehavanden i EU-parlamentet tillhör EU-skeptiska partier.

I nyhetssändningen den 23 januari framställdes KOD (Kommittén för demokratins försvar) som ”Gazeta Wyborczas avkomma” och ”PO:s och PSL:s knogjärn” – slagskämpar utsända av den förra regeringen. Den 24 januari beskrevs EU-parlamentets resolution om Polen som resultatet av ett politiskt angiveri från det förra regeringspartiet Medborgarplattformen, tidningen Gazeta Wyborcza och grannlandet Tyskland.

Det är mycket lätt att ändra budskapet i nyhetsmaterialet och göra det till ett verktyg för manipulering av stämningarna i samhället, skriver Programrådet i sitt utlåtande.

Rådet riktar också kraftig kritik mot att TVP:s nyhetsprogram lyfter fram extrema ställningstaganden och personligheter, vilket ”inte vittnar om programmets pluralistiska karaktär utan om den extrema radikalismen i programmens nya utformning”.

Nyhetsprogrammen i TVP bör övervakas av oberoende forskningsinstitutioner och organisationer, konstaterar rådet.

Programrådet består av 15 ledamöter, valda av parlamentet på fyra år. De nuvarande ledamöterna valdes under den förra mandatperioden, vilket gör att de sannolikt kommer att ogillas av det nuvarande regeringspartiet. Tio av dem representerar de politiska partierna medan återstående fem är personer med erfarenhet av medier och kulturlivet.

Dorota Tubielewicz Mattsson