Stavgång och spettkakor

Stavgång börjar bli populärt även i Polen, och det arrangeras kurser för den som vill ha största möjliga nytta av sin motion. Stanislaw Godula har deltagit i en kurs i stavgång utanför staden Augustów i nordöstra Polen.

Turen gick vid sjöarna norr om Augustów.

Jag var med på en teoretisk och praktisk kurs i professionell stavgång i mitten av april. Instruktör var Tomasz Dziekonski i Augustów, och vi vandrade runt sjöarna Biale och Necko norr om staden.

Turen gick ömsevis inne i skogen ...

... och ömsevis längs strandkanten.

Medan vi vandrade kunde vi beundra den fantastiska naturen i området. Vi såg också spår efter bävrar – stora träd med gnagskador.

Fantastiska hus på landet, bemålade med blommor - en intressant företeelse.

Här finns ett minnesmärke över den förre, polske påven Johannes Paulus II, som uppehöll sig ofta i området före sin påvetid. Sista gången var 1999.

I Polen liksom i Sverige bakas spettkakor genom att man ringlar smet på ett spett som roterar över öppen eld. Vår vandring avslutades vid ett spettkaksbageri, där Danuta Kulak och dottern Anna i folkdräkter bakade och besvarade frågor. Vi fick också i tur och ordning snurra på spettet.

Efteråt lade Anna Kulak upp kakorna på ett fat, och alla fick en smakbit av de nybakade läckerheterna.

Text och bild
Stanislaw Godula