Svenska FRA spelade in samtal i Smolenskplanet

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) nya haverikommission för Smolenskolyckan uppger nu att svenska Försvarets Radioanstalt, FRA, ett par dagar efter flygkraschen i april 2010 meddelade den polska underrättelsetjänsten att de hade en inspelning av samtalet i presidentplanets cockpit. FRA erbjöd sig att skicka över den till Warszawa, som emellertid tackade nej, rapporterar den statliga tv-stationen TVP.

FRA samarbetar med amerikanska NSA (National Security Agency) och med polska underrättelsetjänsten, och är alltså en respekterad allierad – varför ville den polska haveriutredningen inte ha FRAs inspelning? säger en polsk f.d. säkerhetsofficer, Michał Rybak till TVP.

När kommissionen nu noterade att det fanns ett band tog landets säkerhetschef Mariusz Kamiński kontakt med svenskarna och inspelningen av samtalet överlämnades tidigare i år.

Det sägs dock ingenting om vad man funnit på bandet.

TVP påminner också om tidigare uppgifter från PiS haverikommission att minst 500 hårddiskar och USB-minnen raderades av den förra kommissionen inför valet, när det stod klart att den dåvarande regeringen skulle förlora makten till PiS.

Motiveringen var att medierna var skadade och inte kunde avläsas, men frågan är om de – som uppgetts – bara innehöll kopior eller om där också fanns originaldokument som den förra regeringen ville göra sig av med, menar TVP. Det saknas också rapporter från en polsk agent, Mariusz Kazan som arbetade under cover. Efter ett besök i Smolensk ska han ha framfört en varning till den dåvarande säkerhetschefen, vilket dock inte ledde till något.

Kommissionen kritiserar också underrättelsetjänsten i östra Polen för ovanlig passivitet – förmodligen har de tagit beslutet att upphöra med all operativ verksamhet efter flygolyckan, sade säkerhetschefen Mariusz Kamiński i sejmen på onsdagen.

Det ska också finnas uppgifter om en ryss, som velat förmedla viktig information om Smolenskolyckan, men som inte blivit hörd.

En av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste frågor är att ta reda på de verkliga orsakerna till Smolenskkatastrofen 2010, då partiledaren Jarosław Kaczyńskis tvillingbror Lech Kaczynski och 95 andra personer ur den politiska och militära maktapparaten omkom. Partiledningen var övertygad om att den dåvarande regeringen spelade under täcket med Moskva, som ville stoppa den antiryske presidenten. Redan kort efter flygkraschen tillsatte man en egen parlamentarisk kommission som under ledning av nuvarande försvarsministern Antoni Macierewicz kom fram till att planet måste ha sprängts i luften, sannolikt av ryssarna.

Den officiella polska haveriutredningen har upprepade gånger förnekat att det fanns spår av sprängämnen på flygplansvraket. I stället orsakades olyckan av dåligt väder och misstag från både den polska besättningen och de ryska trafikledarna i kontrolltornet. Den ryska haverikommissionen lade hela skulden på besättningen.

Under utredningen förekom uppgifter om att man på de inspelade banden av samtalen i cockpit hörde också andra röster än besättningens. Bland annat ska flygvapenchefens röst ha kunnat urskiljas, och det diskuterades om han pressade piloterna att göra ett landningsförsök till. Uppgifterna tystades emellertid ner.

När PiS övertog regeringsmakten efter valet i oktober 2015 tillsattes en ny haverikommission, som nu granskar allt material som finns och letar efter nya spår.

För en dryg vecka sedan rapporterade kommissionen att man från Lettland fått tillgång till inspelningar av samtalen i det förolyckade planets cockpit. Inte heller den gången sades något om nya upptäckter med anledning av inspelningen. (TVP och wB 2 juni 16)