Svenska syndafloden tillbaka i Suwalki

Regionmuseet i Suwalki har nu öppnat sin utställning Den andra svenska syndafloden om den Svenska Jatvingiska Expeditionen, som också omfattar den berömda Zbiór Falka.

Professor Knut-Olof Falk

Professor Knut-Olof Falk

Lundaprofessorn Knut Olof Falk började studera ortnamn i Suwalkiområdet redan på 1930-talet. Till sin hjälp hade han bland annat kopior av gamla landaböcker med kartor över området och uppgifter om gårdarnas läge och storlek, samt om de familjer som bodde på gårdarna. Landaböckerna fanns på arkiv i Warszawa, och förstördes under andra världskriget.

1959 ombads Falk att delta i en tvärvetenskaplig expedition om en folkstam, jatvingerna, som tidigare levat i nordöstra Polen – svensk ortnamnsforskning hade gott rykte.

Tillsammans med hustrun Dagmar och en grupp studenter från slaviska institutionen i Lund, reste Falk i juni under tjugo års tid ner till Suwalkiregionen och kartlade området ur språklig synpunkt. Expeditionen fotograferade flitigt både intervjupersoner och deras gårdar, och ett rikt material samlades i Lund.

Lektor Dagmar Falk

2007 skänkte lektor Dagmar Falk makens efterlämnade vetenskapliga material till regionmuseet i Suwalki. I donationen ingick dels Zbiór Falka – den samling kopior av de gamla landaböckerna som det akademiska Polen länge hoppats få tillgång till, dels en mängd fotografier som tagits av expeditionsmedlemmarna. Bilderna utgör en dokumentation av människor och bostäder i Suwalkitrakten under två decennier. Det var en fattig period i nordöstra Polen, privata kameror var inte vanligt, och det finns mycket lite bilder från den tiden.

Donationen har senare utökats med en tavla, Marknadsplatsen i Wigry, som målades av den svenske konstnären Tage Rohdin på 1930-talet. Tavlan har skänkts av Magnus Ottenstedt och donationen förmedlades av Dagmar Falk.

Bilderna från invigningen har förmedlats av Jerzy Siemaszko, senior curator på museet.

Gunilla Lindberg

Jerzy Bzozowski, direktör vid Suwalkis regionmuseum, öppnade utställningen Den andra svenska syndafloden.

Expeditionen presenteras på utställningen tillsammans med en bild av det vackra sjölandskapet som det såg ut för femtio år sedan.

Deltagarna presenteras. Bilderna visar expeditionsmedlemmar i arbete.

Bilder från 1960- och 1970-talens landsbygd – arbetande bönder och fiskare, hisnande vackra naturscenerier. I montrarna ligger Zbiór Falka-dokumenten.

Många Suwalkibor ville se bilder från sin hemtrakt för femtio år sedan – en period som polackerna själva hade få möjligheter att själv fotografera.

Paret Falk i arbete i början av 1960-talet. Man kunde få hjälpa till på åkern om bonden skulle ha tid att bli intervjuad.

Ur de gamla landaböckerna med kartor och uppgifter om jordbruksbefolkningen och dess marker.

Många var intresserade av just de riktigt gamla uppgifterna i montrarna.

Marknadsplaysen i Wigry av Tage Rohdin

Tage Rohdins målning från 1930-talets marknad i den närbelägna staden Wigry visar en svunnen tid.

Läs mer om …

Svenska Jatvingiska Expeditionen

Jatvingiska Expedisionens 50-årsjubileum

Zbior Falka

Dagmar Falk blev hedersmedborgare i Suwalki som tack för sina insatser för staden

Inför utställningen i Suwalki

Svenska syndafloder:
Karl X Gustafs krig i Polen på 1600-talet kallas i Polen för den svenska syndafloden.