– Sverige var falukorvens förlovade land

Polens ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka, lämnar sin tjänst i juni efter sammanlagt tretton års tjänst här i olika befattningar. En solig vårdag på ambassaden berättar han för Peter Eklund om sina första intryck av Sverige.

Peter Eklund intervjuar Polens avgående ambassadör i Sverige, Wiesław Tarka.
Foto: Klementyna Mateja.

Mycket har förändrats i Sverige sedan jag kom hit första gången i mitten av 1980-talet. Då var det prins- och falukorvens förlovade land och man åt sötat bröd. Den svenska modellen gällde och det var ett paradis på jorden. Idag är det lättare att komma i kontakt med svenskar än det var på den tiden och det finns många flera ostsorter, säger ambassadör Tarka leende. Det sötade brödet var det absolut svåraste att förlika sig med på den tiden.

I mitten av 1980-talet kunde man se Sverige som en isolerad plats, och som en del av Östeuropa var Polen mycket avlägset, fortsätter han. Idag är det helt annorlunda! Vi har täta flygförbindelser och 30 % av resenärerna på Stockholm-Skavsta har Polen som destination. Nya färjor är på gång och det ökande resandet har förändrat svenskarnas bild av Polen.

Polen en länk mellan Sverige och Nato

Att prata om Nato i Sverige på 1980-talet var som att svära, påminner ambassadören. Idag diskuteras ett medlemskap av Allianspartierna och man har gemensamma militära övningar. Polen är ju sedan länge medlem av Nato och är idag den ambassad som sköter de huvudsakliga kontakterna mellan Sverige och Nato.

Båda våra länder är också med i EU, och svensk arbetsmarknad har lockat till sig många kvalificerade yrkesmänniskor från Polen. Idag finns cirka 130 000 polacker i alla möjliga branscher i Sverige, bland dem läkare, arkitekter, ingenjörer, byggnadsarbetare, snickare, hantverkare m.fl. Utbytet mellan länderna ökar hela tiden och svenska företag som Volvo och Scania producerar sedan länge i Polen.

Fler Ikea-varuhus i Warszawa än i Stockholm

Vad det gäller IKEA har produktionen i Polen varit av avgörande betydelse för företagets historiska framgång. Det gäller såväl råvaran som själva möbelproduktionen, säger ambassadören. På muséet i Älmhult kan man tydligt se sambandet mellan Polen och IKEA, som idag har fler varuhus i Warszawa än i Stockholm. Även det polska folkhemmet är möblerat av IKEA.

Ambassadör Tarka nämner också att han har ägnat mycket intresse och energi åt regionala frågor i Sverige. Han känner landet väl.

Sverige är mer än Stockholm och nu har vi inrättat en honorärkonsul i Göteborg. Vi får inte glömma Sveriges framsida, säger han leende.

Det ekonomiska samarbetet mellan länderna har utvecklats genom åren och handelsutbytet uppgår idag till sju miljarder euro. Det är till ömsesidig nytta men just nu är det till fördel för Polen.

Förra året utdelades för första gången Mercurius-priset, som instiftats på initiativ av ambassadör Tarka och som ska gå till det polska företag som gör de bästa affärsmässiga framstegen i Sverige. 2017 gick det till den polska bussproducenten Solaris, ett familjeföretag som har gjort stora affärsmässiga framsteg och ligger i framkant vad gäller bussteknik. I år tillfaller priset flygbolaget LOT och byggföretaget Unibep, som både bygger och projektleder stora byggen i Sverige.

Ambassadör Tarka pekar på det gemensamma politiska utbyte som skett mellan länderna på senare tid. President Duda har besökt Sverige och statsminister Löfven har besökt Polen.

Det är av största vikt att kommunikation sker mellan länderna och att öppenhet och transparens råder, understryker han.

100-årsjubileet firas på Skansen

I år fyller Polen 100 år som suverän stat, och det kommer att firas den 15 september på Skansen i Stockholm. Hela Skansen är bokad och detaljerad information ska finnas på ambassadens hemsida, säger ambassadör Tarka.

Men vilket är då hans främsta minne av Sverige?

Min son är född i Stockholm och varje gång jag fyller i ett officiellt dokument om honom uppger jag det. Naturligtvis kommer Stockholm att alltid finnas i mitt hjärta!

Han talar också om den Scientific Picnic som arrangerades i Kungsträdgården i Stockholm den 16 juni.

Scientific Picnic är en populärvetenskaplig företeelse som man nu importerar till Sverige, en typ av vetenskapliga utställningar är vanlig sedan nästan 30 år tillbaka i Polen. Där kommer man att visa upp kunskap kring

– vatten
– bärnsten
– hjärnforskning

Förhoppningen är att det ska bli inledningen av en lång tradition för denna typ av utställning.

Vid tangenterna
Peter Eklund